Vikingegravpladsen på Højstrup Hede

Velkommen til Vikingegravpladsen på Højstrup Hede, som er en samling af lave gravhøje og bautasten. Der er over 20 små gravhøje, nogle er runde og nogle aflange. Imellem dem findes i dag 75 bautastene. To steder mellem gravene er skibssætninger.

  • Vikingegravpladsen på Højstrup Hede er en samling af lave gravhøje og bautasten fra perioden 800-1050 e.Kr.
  • Tør hede
  • 4 ha.
  • P-plads ved Tømmerbyvej
  • Ved P-pladsen er der opsat en informationstavl. Der er en teleslynge med fortælling om gravpladsen. Tlf. 99 400 370.

er den tørre hede, som her dækker et areal på 4 ha. Området var sandsynligvis strandeng, da det først blev brugt til gravplads. I år 1000 stod vandet i Tømmerby Fjord noget højere end i dag. Med et fald i vandstanden udviklede området til hede.

Denne form for grave er sjælden i Danmark, men findes nord for Limfjorden og på Bornholm. Det er en begravelsesmåde, som bredte sig fra Norge og Sverige, hvor den var almindelig i de egne, der vender mod Nordjylland.

De store vige, der nu er Vejlerne, inklusiv Tømmerby Fjord, gav godt læ til vikingernes skibe og der har sandsynligvis været en rigdom af fugle og fisk i området.

Gravpladsen i Højstrup blev første gang grundigt undersøgt af Nationalmuseet i 1880 og det førte også til fredning af området, som er dateret til 800-1050 e.Kr. Mange af ligene var begravede ubrændte med hovedet mod vest, men de fleste er sandsynligvis blevet brændte.

Nationalmuseet kom tilbage til stedet i 1937. Her var opgaven genrejsning af de mange væltede sten. Man fandt også mange fordybninger i jorden, hvorfra sten var blevet fjernet til brug ved huse, stendiger og sågar andre gravsteder.

Karakteristiske planter er dværgbuske som Hedelyng (Calluna vulgaris), Klokkelyng (Erica tetralix ), Revling (Empetrum nigrum) og Tyttebær (Vaccinium vitisidaea). Her findes også Mose-Pors (Myrica gal
e) på steder hvor der er fuld sol, vedvarende våd bund, samt mineralfattig og sur jord. Porse bruges lokalt som øl- og snapsekrydderi.

Hvis ikke heden bliver plejet vil den gro til med buske og træer. Arealerne her bliver lejlighedsvis slået.

På vest siden af Tømmerbyvej er der en cykel- og vandresti på den gamle jernbanestrækning fra Tømmerby til Østerild ca. 12 km.

Ved P-pladsen er der opsat en informationstavle. Der er en teleslynge med fortælling om gravpladsen. Tlf. 99 400 370.