Thys energiske ildsjæl

Passion og altid et skridt foran. Sådan kan man godt opsummere Lise Fogh Degns indsats i næsten 30 år i Thisted Kommune. Hun er embedsmanden bag kommunen første vindmølleplan, der udløste en pris, den første helhedsorienterede energiplan og senest kronen på værket: et grønt regnskab for kommunen. Næste år bliver hun 60 år og nu takker hun af.

Politikerne har lige behandlet kommunens første grønne regnskab, der dækker de sidste fire år fra 2010 til 2014. CO2 udslippet er reduceret med 20 procent på de fire år!

– Det synes jeg godt, vi kan være stolte af. Det viser, at det vi har sat i gang, har virket, siger Lise Fogh Degn med stolthed i stemmen.

Hun opfatter det selv lidt som toppen af kransekagen, at hun kan slutte sin karriere med at lave et grønt regnskab.

– Det særlige ved Thisted er, at det både er borgere, kommune og erhvervsliv, som trækker i samme retning, når det gælder energitiltag. Mange af ideerne er født på borgermøder rundt omkring, i samarbejde med andre aktører og i forvaltningen er vi også kommet med mange input. Men det er vigtigt at sige, at en forvaltning kan ingenting gøre uden de rigtige politiske beslutninger, sige Lise Fogh Degn.

Først med vindmølleplan

-Der er ingen tvivl om, at vi i Thisted Kommune er blandt de bedste til at GØRE tingene. Vi er kendt – både for vores mange testcentre – og for at handle og ikke bare snakke, siger hun.

– Der er ingen tvivl om, at vi i Thisted Kommune er blandt de bedste til at GØRE tingene. Vi er kendt – både for vores mange testcentre – og for at handle og ikke bare snakke, siger hun.

Hun er uddannet byplanarkitekt og har altid været optaget af økologi og miljø. De første opgaver hun fik i Thisted Kommune, da hun startede i 1986 handlede om lokal- og kommuneplanlægning. På det tidspunkt, var der rejst 120 møller på baggrund af enkeltsager og landzonetilladelser. Det kunne jo ikke fortsætte sådan, vi var nødt til at tænke i helheder, var den naturlige tanke hos Lise Fogh Degn.

Hun fik vindmølleplanlægningen som arbejdsopgave og efter en opringning til ministeriet blev daværende Thisted Kommune ”eksperimentiel kommune”. Det var den første kommunale vindmølleplan, som så dagens lys – og kommunen fik tilskud til undersøgelser og landskabsvurdering.

Pris gav gejst

– I 1992 modtog vi Planstyrelsens ”Vedvarende Energipris” på 10.000 kroner og et maleri til borgmesterkontoret for at have lavet vindmølleplanen. Det gav jo virkelig et skub i den rigtige retning, at vi var sådan på forkant, det var fedt og vi var tændte på at arbejde videre, fortæller Lise Fogh Degn med begejstring i stemmen.

Da planen fire år senere skulle revideres kom Thisted igen i front. Hun så, at de små møller blev ældre og ældre og der hele tiden blev udviklet nye, større møller.

– Vi udviklede sammen med regeringens energipolitiske udvalg ”skrotningsordningen”, hvor man kunne få penge for at nedlægge flere små møller til fordel for de store, fortæller Lise Fogh Degn.

– Det gav jo oplevelsen af, at når vi kontaktede de rigtige myndigheder, så blev der lyttet til os og vi fandt ud af, at vi også som kommune kan noget, siger hun i dag om oplevelsen dengang.

Varmen blev hjertebarn

En ny opgave landede herefter på Lises bord – en opgave som blev hendes hjertebarn: Varmeplanlægningen. Da planen fra 2003 skulle revideres i 2012 var helheder igen et nøgleord. Lise holdt fællesmøder med alle 11 varmeforsyninger i kommunen og alle bidrog konstruktivt til at nedbringe de fossile brændsler. Lise fik plantet ideen hos dem om at tænke grønt.

Thisted Kommune har to af Danmarks billigste varmeværker; Thisted by og Vestervig, hvor der fyres med flis fra Nationalpark Thy. Og i dag er der kun to varmeværker tilbage, der bruger fossile brændstoffer.

– De har alle sammen været med på at tænke nyt og bruge nye teknologier, vi har haft et fremragende samarbejde med dem alle sammen, fortæller Lise Fogh Degn.

Respekt ude omkring

Lise Fogh Degn fylder 60 år i 2016 og har i 30 år været med til at stå i spidsen for, at Thisted Kommune har været i front med energitiltag.

Lise Fogh Degn fylder 60 år i 2016 og har i 30 år været med til at stå i spidsen for, at Thisted Kommune har været i front med energitiltag.

Hun har i mange år været ressourceperson for KL (Kommunernes Landsforening) og er blevet brugt som ekspert i flere sammenhænge. Hun oplever en stor respekt om Thisted Kommunes arbejde, når hun er ude i landet til møder eller holder oplæg:

– Der er ingen tvivl om, at vi er blandt de bedste til at GØRE tingene. Vi er kendt for at handle og ikke bare snakke, siger hun.

I 2007 modtager Thisted Kommune endnu en pris: Den prestigefyldte europæiske Solarpris som uddeles af den europæiske organisation Euro-Solar. Prisen blev givet for at være den kommune i Europa, som var længst fremme med vedvarende energikilder.

– Det satte endnu flere tanker i gang, vi var nok ikke helt klar over, at vi var så langt fremme, som vi var. Der blev sat gang i branding af Thisted Kommune som den førende klimakommune i landet, og vi blev en af Danmarks første klimakommuner, der sammen med Danmarks Naturfredningsforening indgik en aftale om, at vi ville reducere CO2 udslippet med tre procent om året, fortæller Lise Fogh Degn.

Helhedsorienteret energiplan

Solarprisen inspirerede Lise Fogh Degn til at lave en samlet, helhedsorienteret energiplan for Thisted Kommune.

– Der var en masse røre i de år, fordi der var klimatopmøde i København i 2009. I den plan gik vi ud med alt, hvad vi overhovedet kunne, og vi var i København og fortælle om det. Igen fandt folk rundt om ud af, at det faktisk godt kan lade sig gøre i virkeligheden. Vi viste vejen, at det kan godt lykkes at gøre det rigtigt selv i en kommune med 46.000 indbyggere.

Børnene er drivkraften

Det professionelle arbejde med energi og miljø har også sat sit præg på privatboligen i Thisted, hvor Lise bor sammen med sin mand Jørgen.

– Vi fik for nogle år siden installeret solcelleanlæg og har gået hele huset igennem i forhold til belysning, så vi har LED-pærer alle steder. Det er en virkelig god fornemmelse og jeg kan godt lide tanken om at passe på miljøet.

Hendes egen drivkraft forklarer hun sådan her:

– Vi har fire børn. Jeg tænker meget over, hvordan verden ser ud for dem i fremtiden. Klimakrisen er tættere og tættere på og det skal mine børn og børnebørn leve med, det bekymrer mig. Vi kan altså efter min mening godt have vækst, selv om vi sparer på CO2. Det skal bare gøres rigtigt.

Frihed og udfordringer

Næsten 30 år på samme arbejdsplads lyder længe. Men friheden og nye udfordringer har været afgørende.

– Jeg har haft en stor frihed og har selv kunnet tage initiativer, der er ingen der har bremset mig. På den måde har jeg også hele tiden haft nye udfordringer, og jeg er hele tiden blevet klogere på emnet. Hvis ikke det havde været sådan, var jeg ikke blevet så længe, forklarer hun.

Hjemme i garagen kommer der nok til at stå en el-cyklen og hun har flere drømme om, hvad tiden nu skal bruges til. Der er læserbreve om ”udkanten”, der skal skrives, måske skal hun være frivillig ”stivogter” i nationalparken og måske skal hun være lektiehjælper og der skal helt sikkert også rejses noget mere. Ture ud i den smukke natur i Thy og den daglige badetur i Limfjorden står også højt på listen. Men om der bliver tid, må tiden vise, for hun har også planer om at gå ind i hendes og hendes mands firma ”Degn Design”.

Det er ikke helt let at forlade en arbejdsplads, hvor hjertet har været så meget med i alt, hvad der er sket.

– Jeg håber, kommunen kan bevare gejsten i forhold til energi- og klimatiltagene og at de kan se muligheder i at brande sig. Alle snakker om Thisted Kommune i de her sammenhænge og der er stadig masser af muligheder for udvikling, slutter Lise Fogh Degn.