THYmøllen

THYmøllen er en lokalt udviklet og produceret husstandsvindmølle, som du kan se mange steder rundt om i Thy – og andre steder. Møllen er nemlig et godt eksempel på en lokal nicheproduktion, som har succes både lokalt, nationalt og internationalt.

Thy WindPower ApS Oddesundvej 183
7755 Bedsted
Tlf.: 71 99 06 00
www.thymoellen.dk
Email: lp@thyml.dk

Grønkjærs Smede- og Maskinværksted Industrivej 12
7760 Hurup Thy
Tlf.: 97 95 11 76
www.gronkjaer-mv.dk
Email: info@gronkjaer-mv.dk

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Sprog: Dansk, engelsk, tysk.
 
da den danske regering vedtog loven om fremme af energiproduktion ved brug af vedvarende energikilder, blev der trængsel på vindmøllesælger Leif Pinholts telefonlinje. Leif har siden midten af 90’erne gennem sit firma Dansk Vindmølleformidling arbejdet med nedtagning, reparation og videresalg af de mange mindre vindmøller rundt om i Danmark, som hvert år erstattes af større møller. Herigennem har han oparbejdet stor erfaring med vindmøller og et stort netværk i hele verden. Da efterspørgslen på de små vindmøller steg herhjemme, var det tid til nytænkning, for de danske genbrugsmøller må ikke genopstilles i Danmark. De er fjernet med tilskud under den såkaldte skrotningsordning, som er en politisk aftale, der skal fremme nedtagningen af møller med lav kapacitet til fordel for store vindmøller. THYmøllen - Husstandsvindmøllen fra ThyLeif gik derfor til sine nuværende samarbejdspartnere og medejere af Thy WindPower brødrene Flemming og Bent Grønkjær fra Grønkjærs Smede- og Maskinværksted i Hurup. De har produceret vindmøller gennem mange år og fik den første typegodkendelse til en 7,5 kW THYmølle helt tilbage i 1983. Dengang blev der bl.a. opstillet en 7,5 kW THYmølle i Flarup, syd for Hurup, som kørte indtil 2012, hvor den blev udskiftet med en ny 6 kW THYmølle. Flemming havde senest lavet og opstillet en 11 kW THYmølle i Ettrup, hvor den har kørt siden 1986 uden større reparationer. Derfor var der her et godt grundlag at starte en produktion af små vindmøller på og da Flemming stadig havde tegningerne til 11 kW møllen liggende i skrivebordsskuffen, var der ikke langt til handling: En ny THYmølle, type TWP 6 kW husstandsmølle, skræddersyet efter lovens bestemmelser, så i 2010 dagens lys sammen med firmaet Thy WindPower ApS.

Hvad er en husstandsmølle?

THYmøllen former landskabetEn husstandsvindmølle er en lille mølle, der opføres i tilknytning til en fritliggende ejendom, og hvis primære funktion er at producere energi til ejendommens eget forbrug, enten som elektricitet eller som varmt vand. Husstandsmøllen defineres af Energistyrelsens “Initiativudvalg til udbredelse af små vindmøller” som en mølle med:

 • maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip
 • rotordiameter på op til 13 meter
 • maksimal effekt på 25 kilowatt.

THYmøllen -Tekniske data

I april 2011 blev THYmøllen type TWP40-6 kW med 21 m gittermast godkendt til opstilling. Det er en 3 bladet opvinds propelmølle med vinger af træ eller glasfiber med tipbremse. Den har aktiv krøjning med krøjegear styret af en PLC computer, der sørger for at dreje møllehat og rotor så de altid står direkte op mod vinden, og dermed opnår den højeste virkningsgrad.

 • Rotordiameter: 7,13 m
 • Nominel effekt: 6 kW
 • Nominelt omdrejningstal: 98 o/min
 • Gearkasse og asynkron generator
 • Mekanisk bremse.

THYmøllen – en lokal erhvervssucces

Til dato er der opstillet 200 stk. 6 kW THYmøller i Danmark og nu får 6 kW møllen følgeskab af en 10 kW mølle som følge af regeringens ændringer i nettomålingsordningen. Den nye 10 kW mølle, TWP40-10 kW, forventes at producere 25 % mere strøm end 6’eren som den ellers ligner. Dog har 10’eren bl.a. bredere vinger, en 35 kW gearkasse og en gittermast med 5 mm tykkere rør. De kraftigere komponenter afspejler Thy WindPowers fokus på sammenhæng mellem ydeevne og komponentkvalitet. Et holdbart design er mere bæredygtigt og giver tilfredse kunder. Udviklingen af 10 kW møllen er udtryk for hvordan en forholdsvis lille producent som Thy WindPower klarer sig så godt i konkurrencen på markedet. Småt er godt og øger omstillingsparatheden på et marked, hvor lovgivningens skiftende udformninger er en konstant udfordring.

Vingedesign

For små vindmøller som THYmøllen, med et begrænset rotorareal på 40m2, er et optimalt vingedesign af afgørende betydning for møllens ydeevne. Det er reelt kun den yderste tredjedel af vingen som drejer rundt med høj nok fart til at trække rotoren og dermed generere energi – den inderste del af vingen, som sidder ind mod vingenavet, trækker ikke nok. Derfor er det vigtigt med en bred vingeprofil, der har en stor bæreflade helt ud til vingetippen. Vingen er konstrueret med en luftbremse på vingetippen. Den fungerer som nødbremse så møllen ikke kan løbe løbsk og som noget helt specielt har vingerne såkaldte “vinglets”, der giver en højere produktion og reducerer støjen fra vingetipperne kraftigt. De første 40 THYmøller havde trævinger produceret af trappefabrikant BV-trappen i Koldby. Siden er man gået over til glasfibervinger, som fremstilles af Olsen Blades i Odder, da kunderne foretrak dette frem for træ.

Lokale producenter

thymoellen-03_16_2011_28Hos Thy WindPower lægges der stor vægt på den lokale vinkel og på at fremstille et produkt der holder. Thy WindPower har meget sjældent reklamationer og alle møllens komponenter er standardkomponenter som altid kan genskaffes. Alt som kan fremstilles i Thy bliver det: Metaldele laserskæres og bukkes hos KK Metal i Hørdum, Limbo Både I/S i Agger laver glasfiberhuset, Grønkjærs Smede- og Maskinværksted i Hurup svejser rammer sammen og stiller den færdige mølle op, mens styringen samles af installatør Jørgen Poulsen på maskinværkstedet i Hurup. Masterne fremstilles af Alfred Priess i Vinderup. Selv forsikringsselskabet, som Thy WindPower samarbejder med, er de lokale Thisted Forsikring. Den lokale forankring er med til at skabe arbejdspladser i et til tider udfordret område som Thy, og er en stor del af THYmøllens brand.

THYmøllen – Den stille mølle

web_ThymoellenBBJ_1888_2010_09_16_25I 2012 blev der foretaget lovpligtige støjmålinger med tilhørende lydrapport på THYmøllen. Målingerne viser, at THYmøllen fuldt ud overholder lovgivningens støjgrænser og med rette kan kalde sig markedets mest støjsvage mølle. Det er møllens komponenter og disses særlige design der reducerer støjudsendelsen. Bl.a. de specialdesignede vingetipper, et parallelakslet gear med skråfortanding og rotorens lave omdrejningstal. Også gittermasten er nøje valgt pga. sine støjsvage egenskaber som bl.a. beror på at benene er massive i modsætning til andre producenters hule rør, der nærmest fungerer som orgelpiber når vinden tager fat. Ikke en ønskværdig egenskab for en vindmølle.

Virksomhedsbesøg

thymoellen-03_16_2011_13Thy WindPower samarbejder med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Ydby om fremvisning af møller og fabrikation. Hvert år kommer trainees fra Folkecenteret på virksomhedsbesøg ligesom også studerende fra Aalborg Universitet, bl.a. Center for Logistik, samt elever fra skolerne i området besøger Thy WindPower. Gennem et dansk-amerikansk udvekslingsprogram kommer hvert år en gruppe unge fra Florida til Danmark hvor de bl.a. besøger Siemens og bagefter Thy WindPower.

Historisk oversigt

1983: Første typegodkendelse af Flemming Grønkjærs 7,5 kW mølle 2010: Thy WindPower ApS stiftes af Leif Pinholt og Flemming og Bent Grønkjær Marts 2011: Tårnet til TWP40-6 kW godkendes efter belastningstest med vægt på 1600 Newton (fysisk måleenhed for kraft). Lovpligtig max belastning er 1350 Newton. April 2011: THYmøllen, type TWP40-6 kW med 21 m gittermast typegodkendes til opstilling og drift i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 651 af 28. juni 2008 om teknisk godkendelse for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af en certificerende virksomhed samt Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m2 og derunder med en eleffekt på maksimalt 25 kW November 2013: 6 kW THYmølle nr. 200 opstillet 15. november 2013: Ny 10 kW THYmølle godkendes til salg i Danmark.   THYmøllen, type TWP40-6kW med 21 m gittermast

 • 3 bladet opvinds propelmølle
 • Vinger af træ eller glasfiber med tipbremse
 • Aktiv krøjning med krøjegear styret af en PLC computer
 • Rotordiameter: 7,13 m
 • Nominel effekt: 6 kW
 • Nominelt omdrejningstal: 98 o/min.
 • Gearkasse Renold (UK) og asynkron generator
 • Bremsesystem: Hydraulisk fail-safe skivebremse og vingetip luftbremser (nødbremse).

THYmøllen TWP40-10kW

 • 3 bladet opvinds propelmølle
 • Vinger af glasfiber
 • Aktiv krøjning med krøjegear styret af en PLC computer
 • Rotordiameter: 7,13 m
 • Nominel effekt: 10 kW
 • Nominelt omdrejningstal: 105 o/min.
 • Gear: Renold (UK), parallelakslet, skråfortandet. Asynkron generator
 • Bremsesystem: Hydraulisk fail-safe skivebremse og vingetip luftbremser (nødbremse).