Thisted udnytter grønne kroner

Thisted Kommune har fået 750.000 kr. fra regeringens Grønne Ordning – også kaldet vindmøllepuljen – som har til formål at støtte initiativer indenfor vedvarende energi.

Pengene er en del af kommunens samlede energiplan. Pengene er blevet brugt til at starte et netværk for energirigtigt byggeri i Nord- og Vestjylland og til at skabe en Energioplevelsesrute, i samarbejde med VisitThy.

Thisted Kommunes andel i Den Grønne Ordning bliver udregnet på baggrund af det antal af vindmøller, som kommunen har stående. En typisk vindmølle på 1000 kilowatt (1 megawatt) bidrager med 88.000 kroner til den samlede pulje, der bliver forvaltet af firmaet Energinet.dk.

I bladet “Vedvarende Energi og Miljø”, nummer 4, er der udgivet en artikel om netop Thisted Kommunes brug af de grønne kroner.

Læs hele artiklen