Thisted og Mors; Danske referencekommuner til COP15

Som de to eneste danske kommuner er Thisted og Morsø repræsenteret individuelt til klimatopmødet i København. Sammen med KLIMALØSNINGER Thy & Mors bliver de lokale energiløsninger vist frem.

Som et projekt under Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, er det KLIMALØSNINGER Thy & Mors’ opgave, at promoverede to kommuner. Det sker ved at vise gæsterne i udstillingsstanden,hvorledes områderne har opnået at få mere end 100 % el og 85 % varme (Thisted) fra vedvarende energi ind i forsyningen. Dette arbejde ligger i forlængelse af det samarbejde, som der har været med Klimakonsortiet og EnergyTours.

”Vi er overraskede over, at vi er det eneste danske referenceområde, der er repræsenteret ved COP15.” fortæller Koordinator Hans Peter Korsgaard. Men det var også umuligt for førstegangsdeltagere i COP-forhandlingerne at få en stand. Kun gennem tæt samarbejde med Klima- og energiministeriet og FN lykkedes det KLIMALØSNINGER Thy & Mors at få en stand på plads i allersidste minut.

Hans Peter Korsgaard fortæller yderligere, at det forpligter at så mange har været velvillige og ”Derfor gør vi os også ekstra umage for at skabe opmærksomhed om de foregangsområder der findes i Danmark. Vi har åbnet en lille biograf, hvor vi serverer kaffe for folk, der har lyst til at se vores klimafilm fra området.”

Best practice

”Vi vil gerne gå forrest med et eksempel på, hvordan vi bruger den energi, der er umiddelbart til rådighed for os,” fortæller Redaktør Bertel Bolt-Jørgensen. Det demonstreres med al mulig tydelighed, at mange vestlige energiløsninger er langt fra ulandenes virkelighed, men alligevel er der eksempler på borgerinddragelse, lokal planlægning og økonomiske incitamenter, der kan være til inspiration for alle. Thisted og Mors laver grundig energiplanlægning og arbejder målrettet med samarbejdet med kommunernes borgere som f.eks. projektet Energiske Thyboere, hvor lokale fik inspiration til at opstarte lokale vedvarende energiinitiativer.