Thisted Kommune medstifter af fond for bølgeenergianlæg

Fonden skal være med til at sikre, at Hanstholm Havn bliver en rugekasse og center for udvikling og test af bølgeenergianlæg i Danmark.

Thisted Byråd vedtog på byrådsmødet tirsdag den 18. maj enstemmigt i samarbejde med Hanstholm Havneforum, Hanstholm Havn og Aalborg Universitet at stifte fonden, Danish Wave Energi Center (DanWEC). Fondens formål er, at udvikle, eje, udleje og drive faciliteter til test, demonstration og vidensopsamling for udvikling af bølgeenergianlæg i Danmark

Oprettelsen af DanWEC er desuden i overensstemmelse med Thisted Kommunes samlede satsning som Danmarks førende klimakommune.

Forventer boom af arbejdspladser
Hanstholm Havn er udpeget til det mest egnede sted i Danmark til at placere et eventuelt kommende center for bølgeenergianlæg. Havnen rummer i forvejen Wave Star, der er det første testanlæg for bølgeenergi i Danmark. Bølgeenergibranchen vurderer selv, at den med de rigtige investeringer kan skabe en ny industri baseret på de mange erfaringer, der er gjort med vindkraft. Branchen vurderer, at der inden for 10 til 20 år kan være flere end 10.000 beskæftigede i bølgeenergisektoren i Danmark. En del af de arbejdspladser må gerne placeres her i Nordvestjylland. Fonden understøtter derfor også Thisted Kommunes erhvervspolitik ved at bidrage til nye arbejdspladser.

Søger 30 millioner kroner i Klima- og Energiministeriet
En af fondens første opgaver bliver at søge Klima- og Energiministeriet om et tilskud på 30 millioner kroner til at etablere et testcenter. Ministeriet har netop lanceret et nyt initiativ, Green Labs, der over tre år afsætter 210 millioner kroner til at støtte et mindre antal testfaciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye grønne teknologier med et stort vækstpotentiale

Læs mere på www.danwec.com