Sydthy Kur- og Svømmebad

I Sydthy Kur- og Svømmebad er velvære og gode oplevelser i højsædet hvad enten man besøger kurbadet, som kun er for voksne, eller svømmebadet som er for alle. Og du kan nyde al den luksus med god samvittighed, for energien der driver værket kommer fra vedvarende energikilder.

Sydthy Kur- og Svømmebad
Idrætsvej 5, 7760 Hurup Thy
Tlf.: 99 17 31 60
www.sydthy-kurbad.dk
Email: kurbad@thisted.dk

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid for rundvisninger: Hele året
 • Bestilling / reservation: Kontakt Sydthy Kur- og Svømmebad
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for rundvisning: Efter aftale
 • Parkering: Parkeringsplads ved svømmebadet
 • Offentlig transport: Svømmebadet ligger tæt på togstationen
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk.

 

 

med ren afslapning i smukke rolige omgivelser, mens svømmebadet tilbyder både vandrutschebane, børnebassin, varmtvandsbassin og romersk bad.
IMG_7841Hele Sydthy Kur- og Svømmebad er certificeret med Den Grønne Nøgle, som er turismens internationale miljømærke, der giver forbrugeren mulighed for at vælge en virksomhed der gør noget ekstra for at beskytte miljøet. F.eks. ved at spare på energien, have miljørigtig varme- og strømforsyning og bruge miljøskånsomme produkter. Certificeringen kræver vedvarende forbedringer, og derfor er miljøhensyn konstant i fokus hos Sydthy Kur- og Svømmebad.

Fjernvarme

27Varmen, der giver de behagelige temperaturer både over og under vandet i Sydthy Kur- og Svømmebad, kommer fra Hurup Fjernvarme. Her produceres varmt vand dels ved fyring med træflis fra Nationalpark Thy og Thy Statsskovdistrikt, dels ved elopvarmning med strøm fra områdets vindmøller. Dvs. opvarmningsformer med lav miljøbelastning i overensstemmelse med kravene i Den Grønne Nøgle.

Solceller

På en af Sydthy Kur- og Svømmebads sydvendte taghældninger er monteret et 20 kW solcelleanlæg hvis paneler fylder ca. 140 m2. Solcellerne producerer 20.000 kWh pr. år hvilket dækker en del af svømmebadets strømbehov, men ikke det hele. Udover belysning er den store strømsluger recirkuleringssystemets pumper samt ventilationsanlægget og det er her, der er penge at spare gennem energioptimering.

Ventilation med varmegenvinding

Med en relativ luftfugtighed på mellem 48 og 55 i svømmehallerne er et velfungerende ventilationsanlæg vigtigt både for indeklimaet og for bygningernes tilstand. Kondensdannelse på vægge og lofter skaber hurtigt fugtpletter der kræver ekstra vedligeholdelse og derfor kører ventilationen efter behov. Ventilationsanlægget i kælderen under svømmebadet regulerer både temperatur og luftfugtighed i alle svømmebadets lokaler og behandler 42.000 m3 luft i timen. Det består af 8 delanlæg som alle gør brug af varmegenvinding via en krydsveksler, hvor varmen fra den udsugede luft genvindes. Denne energirigtige opvarmningsform sikrer tilmed et behageligt indeklima i både svømmebad og administration. Energioptimeringen består også af frekvensstyring af ventilationen, hvilket sikrer et jævnt flow, der reguleres efter antal gæster i svømmebadet.

Recirkulering og vandkvalitet

sydthy-kurbad_20131008-DSC_4016Når bassinvand i høj kvalitet er den vare man sælger, er det en udfordring at spare på vandet. For hvis ikke recirkuleringshastigheden er høj, bliver partiklerne i bassinvandet for små til at kunne fanges af filtrene. Det giver mulighed for bakteriedannelser, hvilket medfører ekstra klordosering og forringet vandkvalitet. I Sydthy Kur- og Svømmebad er der aldrig registreret kimtal af betydning og forklaringen findes i det 400 m2 store teknikrum i kælderen under svømmebadet, hvor en omfattende rensningsproces finder sted. Recirkuleringshastigheden er afhængig af badebelastningen. Vandet i svømmebadets store bassin kan recirkuleres indenfor fire timer, mens varmtvandsbassinnerne recirkuleres indenfor 20-25 minutter.
I det fuldautomatiske tysk producerede Captura® anlæg sker filtreringen gennem en kombination af kul og sand. Vandet siver først gennem et lag af kul og derefter gennem sand. Det belyses desuden undervejs med UV stråler som dræber alt kim. Filtreringen foregår uden tryk, hvilket sparer energi. Anlægget var det første af sin art i et dansk svømmebad og fungerer så godt, at lignende anlæg med tiden vil erstatte de to tryksandfiltre og de tre kulfiltre i kælderen. Capturaanlægget er produceret i meget holdbare materialer der ikke korroderer eller bliver svage ved den konstante varmepåvirkning de er udsat for.
Efter filterskylning udledes mellem 4 og 5000 m3 vand årligt til kloakken hvilket koster en del i afgift til rensningsanlægget. Men et projekt er i støbeskeen som kan spare udgiften til rensningsanlægget: Vandet fra returskylningerne ledes over i en tank hvor partiklerne bundfælder sig. Herefter er vandet rent nok til at blive udledt i en regnvandsbrønd.

Den lille kemiker i kælderen

sydthy-kurbad_20131008-DSC_4042Fysisk rensning af vandet gennem filtre er vigtig, men ikke nok. Bassinvandet skal også desinficeres hvilket sker ved tilsætning af klor. Sydthy Kur- og Svømmebad var det første svømmebad i Danmark som i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut og Jysk Svømmebadsteknologi fik installeret et anlæg til egen fremstilling af klor. Dvs. at den klor der anvendes i bassinerne, produceres på et lille elektrolyseanlæg i maskinrummet under svømmebadet. Det er der flere gode grunde til. For det første mindsker det risikoen for miljøskader når kloren ikke skal transporteres på landevejene fra fabrik til svømmebad. For det andet tillader systemet anvendelse af mindre mængder klor end ved traditionel klortilsætning, hvilket er med til at forbedre vandkvaliteten. Og for det tredje undgår svømmebadet at have store mængder klor opmagasineret i kælderen, da dette udgør store sikkerhedsmæssige problemer ved evt. brand eller udslip.

Kloren fremstilles ved elektrolyse, en metode til at udskille et stof ved elektricitet. En elektrolysecelle sender strøm gennem en vandig saltopløsning, hvorved opløsningens positive ioner tiltrækkes af anoden, som er den del af cellen hvor strømmen løber ind. Her dannes klor. De negative ioner tiltrækkes af katoden, som er den del af cellen hvor strømmen løber ud fra, og her dannes brint. Brinten lukkes ud, da der kun dannes små mængder, mens kloren ledes ind i svømmebadets vandsystem i nøje tilpassede intervaller. Et Dulcomarin® styresystem regulerer og måler ph værdi og klormængde mens et Elektrocell 300® styresystem er installeret for ekstra overvågning og sikkerhed.

Anlægget er en prototype som Sydthy Kur- og Svømmebad har udviklet i samarbejde med Jysk Svømmebadsteknologi og Dansk Teknologisk Institut. Systemet er med til at sikre et højt desinficeringsniveau med anvendelse af så få kemikalier som muligt. Fabriksfremstillet klor indeholder ca. 80 % konserveringsmidler mens den klor som Sydthy Kur- og Svømmebad selv producerer anvendes med det samme og derfor ikke har behov for konservering. Kurbadet har fået tilladelse til lavkloring selv i varmtvandsbassinerne på grund af elektrolysesystemet. Desuden har tallene fra Sydthy Kur- og Svømmebad bevirket at bekendtgørelsen for kontrol med svømmebade er ændret således at det nu er tilladt at sænke pH-værdien til et setpunkt på 6,8 i forhold til tidligere 7,0. Bassinvandets pH-værdi er afgørende for hvor hurtigt kloren kan dræbe kim og anden forurening. En god vandkvalitet med så lidt kemi som muligt betyder meget for de badendes oplevelse og især for gæster med f.eks. astma eller lavt immunforsvar.

Pumper

sydthy-kurbad_20131008-DSC_4034Fire frekvensstyrede Grundfos pumper sikrer optimal drift og et jævnt flow gennem rør og varmevekslere. Pumperne har en indvendig keramisk beklædning, der forhindrer dannelse af belægninger som med tiden river sig løs og afsættes i vekslerne. De fire varmevekslere renses desuden jævnligt for kalk og én gang om året afsyres de for at holde rørene åbne og sikre god gennemstrømning. På den måde spares energi til pumpning.

Fakta

 

 • Solcelleanlæg: 20.000 kW årligt
 • Vandforbrug: 7800 m3 årligt
 • Antal besøgende: 90.000 årligt.