Solvarme

Længe før solceller oplevede deres nuværende popularitet har miljø- og økonomibevidste husejere udnyttet solens stråler til energi. Ikke til el, men til varmt vand.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy
Tel.: +45 97 95 66 00
www.folkecenter.net
info@folkecenter.dk

  • P-plads ved centeret
  • Toilet
  • Entré kr. 25,-
  • Mulighed for grupperundvisning.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

har fulgt solvarmen nøje siden centerets åbning, og det ældste solvarmeanlæg er helt tilbage fra 1984. Samtidigt har Folkecenteret løbende testet de nyeste solvarmeanlæg på en stor sydvendt og lettilgængelig tagflade og på et stort åbent areal ved siden af. Det betyder, at når du som gæst besøger Folkecenteret, får du både et enestående overblik over de forskellige typer solvarmeanlæg, men du kan også opleve de sidste nye anlægstyper.

Solvarme har i lang tid været en god investering for den CO2-bevidste familie, hvor ca. 6 m2 solfanger har kunnet skaffe varmt brugsvand til familiens medlemmer på typisk to voksne og to børn.

Lad solen lave 70 % af dit varme vand

Et solvarmeanlæg udnytter solens energi til opvarmning af det varme brugsvand og eventuelt som tilskud til rumopvarmningen. I sommermånederne kan solvarmeanlægget klare hele opvarmningsbehovet således, at den normale opvarmningskilde kan slukkes. Resten af året giver solvarmen et tilskud til husets energiforsyning. Samlet kan solvarmen levere 60-70% af den energi, en familie har brug for til opvarmning af varmt vand samt en del af rumopvarmningen. Solen er ren, vedvarende energi – det handler bare om at bruge den.

Op med pladen

I Danmark er vi mest vant til at se de såkaldte pladesolfangere, der evt. kan integreres i tagbelægningen. En sådan pladesolfanger fungerer ligesom den mere avancerede vakuum-fanger, ved at en væske cirkuleres i solfangeren og løber til en varmeveksler i en varmtvandstank. Her afgiver varmeveksleren varmen til husets brugsvand, evt. hjulpet af en elpatron. Vandet cirkuleres i systemerne af en cirkulationspumpe.

Vakuum er det sidste nye

Markedet for solvarme er de senere år blevet ændret ved, at vi ser flere og flere solfangere lavet af glasrør. Såkaldte vakuum-rør. Rørene er i princippet blot rigtigt lange termoflasker af glas. Det betyder, at der er et lufttomt rum mellem den væske, der bliver varmet op i solfangeren og den ydre skal. Da luft er varmeledende, er dette vakuum med til at øge fangerens evne til at forhindre varmetab. Typisk vil der inde i glasrørene være kobberør med væske, der opvarmer en manifold, hvorover der pumpes vand til en varmeveksler i en varmtvandsbeholder.