Solceller på Nordisk Folkecenter

På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan du opleve solceller i alle afskygninger. Folkecenteret har siden etableringen været fortaler for og pioner i brugen af solceller.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy
Tel.: +45 97 95 66 00
www.folkecenter.net
info@folkecenter.dk

  • P-plads ved centeret
  • Toilet
  • Entré kr. 25,-
  • Mulighed for grupperundvisning.

Solceller har længe været omgærdet af en vis uopnåelighed i Danmark. Det er heldigvis ved at være slut nu, da priser og politisk vilje er gået i retning af, at også boligejere kan være med, når der skal sættes solceller op. Der er dog stadig mange spørgsmål, der kan rejse sig. Derfor er det interessant at opleve Folkecenterets store udstilling af solceller, montageudstyr og anvendelsesområder. Mange steder vil du som besøgende kunne aflæse forskellige installationers aktuelle og årlige produktion under kontrollerede forhold, således at disse data giver dig et retvisende billede af solcelleinstallationernes ydeevne.

SOLCELLER I ARKITEKTUREN

En af de næste store indsatsområder i byggeriet bliver integrationen af solceller i arkitekturen. Dette har i årtier haft interesse på Folkecenteret, hvor du også kan opleve solceller som solafskærmning, integreret i vinduesarealet og integreret i facader. Endog som enestående skulpturer, der står som varetegn over Nordisk Folkecenter og kan ses, når du ankommer.

På Folkecenteret fremvises de mest almindelige solcelleteknologier: Poly- og monokrystallinske solceller og flere varianter af tyndfilmssolceller. Samtidigt kan du også komme helt tæt på opsætningen af inverteren, der typisk er den mest teknisk krævende del af en solcelleinstallation.

SOLCELLESELVBYG

Solcelle selvbyg-kurserne er blandt de mest populære arrangementer på Nordisk Folkecenter. Solceller skal tilsluttes elnettet af en autoriseret installatør, men selve arbejdet med at montere dem på taget, kan du, hvis du er snild på fingrene, faktisk godt gøre selv.

Begrundelsen for at opstille solceller er ifølge Folkecenteret enkle:

  • Det er en fantastisk fornemmelse selv at producere sin egen energi
  • Priserne på solcelleanlæg er nu så lave, at du kan forrente din investering på forholdsmæssig kort tid.

– og installerer du solcellerne selv, er tilfredsstillelsen blot det større.