Små vindmøller på Nordisk Folkecenter

På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan du opleve mange forskellige typer små vindmøller og husstandsmøller.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy
Tel.: +45 97 95 66 00
www.folkecenter.net
info@folkecenter.dk

  • P-plads ved centeret
  • Toilet
  • Entré kr. 25,-
  • Mulighed for grupperundvisning.

 

Mere om små vindmøller

Små vindmøller og husstandsvindmøller er i rivende udvikling i Danmark. En udvikling som Nordisk Folkecenter om nogen har været med til at anspore.

Nordisk Folkecenter ser små vindmøller som væsentlige i udbredelsen af en decentral energiforsyning, der vil være med til at mindske CO2-udledningen og gøre den enkelte husstand mere uafhængig af stadigt stigende energipriser.

På Folkecenterets Prøvestation for Vindmøller bliver der konstant testet 10-12 små vindmøller, som bliver målt efter IEC standarder eller demonstreret for nationale og internationale klienter. Vindmøllerne leverer mere elektricitet end Folkecenteret selv har behov for. Folkecenteret ejer selv en 75 kW og en 525 kW vindmølle, som begge er placeret på land.

Når du går rundt på Folkecenteret vil du opleve små vindmøller af mange forskellige størrelser og udformninger.

HVAD ER EN LILLE VINDMØLLE?

Når vi taler små vindmøller, såkaldte husstandsvindmøller, taler vi i Danmark primært om to forskellige typer vindmøller i to forskellige størrelser. Den mindste vindmøller, som også lige nu oplever en eksplosiv vækst i interesse, er den lille vindmølle på under 6 kW nominel ydelse.

DEN STORE LILLE

Producerer møllen mere end 6 kW er der en øvre grænse for størrelsen af vindmøllen. Så må den have en effekt på op til 25 kW og skal have et rotorareal på under 40 m2. Den producerede strøm er under samme afgiftsordning som strøm lavet på store vindmøller.

På verdensplan bliver der produceret rigtigt mange spændende små vindmøller. Det kan godt være svært at danne sig et overblik over dem alle, men Folkecenteret har gennem en årrække udgivet et hyppigt opdateret katalog over dem alle.

DERFOR ER DE SPÆNDENDE

Små vindmøller opfylder et energibehov, der er typisk for landdistrikter. Når du bevæger dig uden for de større byer og landsbyer, vil hver enkelt husstand typisk være individuelt opvarmet med dyr fyringsolie. Det er hverken godt for miljøet eller privatøkonomien. Med en husstandsvindmølle kan den betrængte husejer producere sin egen el, og han kan også lave varme ved hjælp af en såkaldt elpatron. Dette kan sikre ham uafhængighed af stigende oliepriser.