Slagteri i Thisted sparer naturgas

Slagteriet tican i Thisted hjælper kommunen til at nå dets ambitiøse mål på 3 procents co2-reduktion om året.

En ny højere skorsten vil spare en masse energi på slag teriet, når den erstatter den gamle 32 meter høje skorsten. Den nye skorsten, der er 52 meter høj, har en indbygget varmeveksler, der vil udnytte den 450 grader varme røg til at opvarme 250.000 liter vand i en akkumuleringstank. Dette er præcist den mængde vand slagteriet bruger til rengøring hver dag.

Indtil nu har dette vand været opvarmet ved hjælp af naturgas.

Skorstenen bliver rejst den 20. januar 2009

Kilde: Thisted Dagblad