Skralde-projekt i Thisted Kommune skal ruste lokale virksomheder til fremtidens krav

Mængden af affald der bliver genanvendt skal op. Det er fremtidens krav for affaldssortering for små og mellemstore virksomheder i Danmark, og målet for Thisted Kommunes affaldsprojekt i dag.

 

Som en del af Thisted Kommunes Energi- og Ressourcepolitik, har kommunen søsat et forsøgsprojekt i Hanstholm, som løber i perioden november 2015 til maj 2016. Formålet er at øge mængden af sorteret affald fra små og mellemstore virksomheder. Projektet tager udgangspunkt i den kendsgerning, at netop disse virksomheder i dag har svært ved at håndtere sorteringen af affald. Samtidigt har samme virksomheder typisk et ønske om at blive bedre til sortering.

 

14 virksomheder blev spurgt om de havde lyst til at deltage, og 11 virksomheder har takket ja. For de resterende tre virksomheder, var det enten ikke relevant eller også sorterede virksomhederne allerede.

 

Ved projektets afslutning opsummeres de praktiske erfaringer og de deltagende virksomheder vil få en samlet orientering.

 

Affald er en ressource

I Thisted Kommune er man vant til at se affald som en ressource, da affald siden 1978 har været hjørnestenen i Thisted bys fjernvarmeforsyning. I fremtiden vil der være et øget fokus på at genanvende affald i takt med at miljøkravene skærpes. Den øgede fokus på genanvending betød allerede i 2014, at Danmark importerede 250.000 tons affald.* Den tidligere regeringen satte som målsætning at 70 % af alt papir og plastaffald i 2018 skal genanvendes.**

 

I forsøgsperioden bliver der sat to genbrugscontainere op ved hver virksomhed. En container til plastic og en container til pap og papir. Forventningen er, at affaldscontainerne vil nedsætte mængden af affald til bl.a. forbrænding med 30 %. Erfaringer fra et lignende projekt i Morsø Kommune bakker denne forventning op. Mængden af affald er meget branchespecifik, og virksomhederne der deltager i projektet spænder fra tømrer- og murere over konsulenter til fiskere.

 

Forberedelse til fremtiden

Målet med forsøget er at lave en model, der kan bruges til små og mellemstore virksomheder i Thisted Kommune, samtidigt med at virksomhederne rustes til de stadigt skærpede krav til affaldshåndtering.

 

Det har ikke været svært at få deltagere til projektet, da virksomhederne er bevidste om, at der kommer nye skrappere krav. Samtidigt er det også markant, hvor meget miljøhensynet motiverer de medvirkende virksomheder. Indrettes affaldshåndtering så det ikke er konkurrencehæmmende vil virksomhederne gerne deltage.

 

 

*Kilde: DR: http://www.dr.dk/nyheder/penge/250000-ton-importeret-affald-giver-varme-og-lys

** Kilde: Danmark uden affald, Regeringen 2013. http://mst.dk/media/mst/Attachments/Ressourcestrategi_DK_web.pdf