Per Madsens Kær

Velkommen til Per Madsens Kær med beliggenhed i Hvidbjerg Plantage. Det er et populært og meget benyttet bade- og udflugtssted med en fin natur.

  • Kæret er en næringsfattig klitsø
  • 10 ha
  • Bænke rundt om søen. P-plads ved kæret. P-plads med info tavle samt bord og bænke ved kystvejen. Afmærket sti rundt om søen (gul) ca. 2 km. Udvidelse af den gule sti til ca. 5 km går forbi udsigtstårn.

Søen er en

næringsfattig klitsø på sandbund. Det betyder at vandet er kalkfattigt og er derfor hjem til nogle sjældne planter, blandt andet Tvepibet lobelie (Lobelia dortmanna). Det er disse planter som har givet navn til denne søtype, der kendes som ”Lobeliesøer”. Vandet er meget rent og der er meget god sigtbarhed søen. Den er ikke mere end 1 m dyb og er et meget børnevenligt badested. Planter i søen er bl.a. Pilledrager (Pilularia globulifera), Gulgrøn BrPer-Madsens-Kær-23asenføde (Isoëtes echinospora) og Strandbo (Littorella uniflora). Når du står ud af bilen, kan du hurtigt se, at det omgivende egekrat vokser på klitsand. Her er der et tyndt lag af mos og lav, der dækker sandet og giver naturtypen sit navn, den grå klit. Dette lag er meget tyndt og skrøbeligt og tåler ikke meget slitage. Stien fra P-pladsen til kæret er på 150m og består af rent sand, da vegetationen er slidt væk. Her vil du for alvor kunne mærke, at du går på gamle klitter, selvom du her er over 5 km fra havet. Du får også en fornemmelse for hvor høj denne klit er, når du kigger ud over søen fra stiens højeste punkt. Bevoksningen rundt om søen er nogle steder bjergfyr (Pinus mugo), og nogle steder eg, birk og pil. Tidligere tørrede søen ud om sommeren, men omkring 1930 anlagte man grusvejen vest for søen. Den virkede som en dæmning, og søen holder nu næsten altid vand. Vest for dæmningen er en smuk græsningseng.

Vandresti og udsigtstårn

Naturstyrelsen Thy har anlagt en vandresti rundt om søen og længere ud i området på enten 2 km eller 5 km. Man kan starte fra P-pladsen ved Kystvejen eller fra P-pladsen ved Per Madsens Kær. Ved Kystvejens P-plads er der bord og bænke. Der er en informationstavle og informationsfoldere om Nationalpark Thy og Hvidbjerg Plantage. Rundt om søen er der flere steder lagt træstammer som bænke med en fin udkig over søen. Vest for søen ved Nakorsakvej er der et udsigtstårn, hvor du har gode muligheder for at se krondyr eller rådyr, hvis du er meget stille.

Links