Nationalt testcenter for vindmøller

Thisted Kommune er hjemsted for Danmarks største testcenter for store vindmøller. Her kan du opleve fremtidens vindenergi blive udviklet. Læs mere

Den Europæiske Solpris

I 2007 vandt Thisted Kommune Den Europæiske Solpris, European Solar Prize, for at være den kommune i Europa med den højeste andel af vedvarende energi. Læs mere

Naturen i Thisted Kommune er fuld af overraskelser

I projektet Grøn Tråd ønsker vi at vise de mange forskellige naturtyper, der findes i Thisted Kommune. Vi vil også fortælle om, hvordan de er opstået, hvilke dyr og planter, der er tilpasset de forskellige naturtyper, og hvordan vi skal behandle naturtyperne, hvis vi vil bevare dem for kommende generationer. Læs mere

Bæredygtig vedvarende energi

I Thisted Kommune er vi med helt i front, når det handler om bæredygtig grøn energi. Vi ønsker at vise dig, hvor du kan opleve den grønne teknik, som er rygraden i Thisteds ønske om at være Danmarks førende Klimakommune. Læs mere

Borgmesteren skriver

”Show – Don’t tell” siger de på engelsk. Det er kernen i projekt Den Grønne Tråd, som du lige nu besøger på nettet. Hjemmesiden er din guide ud i Thisted Kommune, hvor du vil kunne få et væld af oplevelser.

Læs mere

Azolla

I Nordisk Folkecenters Biodome finder du i bassinerne en meget interessant alge-bregne: Azolla. Vandplanter og alger har et enormt potentiale i fremtidens energiforsyning, da der potentielt kan udvindes store mængder brændstof af disse flydende planter. Samtidigt optager planter store mængder CO2 under væksten og bliver derved i realiteten et organisk CO2-lager. Læs mere

Biodome og algeproduktion

På Nordisk Folkecenter finder du noget så usædvanligt som en Biodome. Her kan du opleve, hvorledes Folkecenteret har et mindre fiskopdræt i forbindelse med dyrkning af Azolla. Læs mere

Energirigtigt pionerbyggeri

På Nordisk Folkecenter mener de, at skal vi omstille vores energiforsyning til vedvarende energi, så er det nødvendigt, at vi nedsætter vores energiforbrug. Derfor finder du på Folkecenterets område flere pionerbyggerier, der netop sparer energi i kraft af unikke byggevalg. Læs mere

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

I naturskønne omgivelser med udsigt over Limfjorden ligger en sand perle for alle med interesse for grøn energi. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har siden 1983 leveret forskning i og udvikling af prototyper inden for næsten alle tænkelige former for vedvarende energi lige fra vindmøller og solenergi til energirigtigt byggeri og biler, der kører på rapsolie. Her kan du bl.a. se et halmhus og en biodome og få en rundvisning af en af centerets engagerede medarbejdere. Læs mere

Små vindmøller på Nordisk Folkecenter

På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan du opleve mange forskellige typer små vindmøller og husstandsmøller. Læs mere