’Grøn Ordning’ støttede en motionsbane til Østerild

En ny friluftsmotionsbane har skabt liv omkring Østerild Multicenter Læs mere

Vilde med energiture i Thy

På baggrund af flere forespørgsler fra landsorganisationen arrangerede den lokale Ingeniørforening IDA Thy Mors en guidet energitur i Thy for foreningens medlemmer i Nordjylland. Pladserne blev hurtigt udsolgte, og for at imødekomme de mange interesserede blev der arrangeret en ekstra tur.

 

På programmet var et besøg ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, hvor gæsterne i bus kom helt tæt på kæmpe vindmøllerne. Bagefter gik turen til Frøstrup Kro, hvor de kunne nyde aftensmaden inden den efterfølgende rundvisning i demonstrationshuset Energipunkt Frøstrup.

 

På de to ture deltog tilsammen 87 gæster – heraf var 1/3 lokale medlemmer, mens den store gruppe kom fra det øvrige Nordjylland. Enkelte havde endda taget vejen helt fra Fyn for at opleve energien i Thy.

 

Leif Amby fra IDA Thy-Mors er rigtig glad for den store interesse, der har været for turene. – Jeg håber, at vi får flere af sådanne arrangementer i fremtiden – siger Leif Amby og fortsætter – Det vi vil arbejde frem mod, og som vi også hører er ønsket fra vores medlemmer, er at give arrangementerne endnu større faglig tyngde.

Stor succes med energiscreeninger af lokale virksomheder i Thisted Kommune

I samarbejde med uafhængige energirådgivere tilbyder Thisted Kommune energiscreeninger til lokale virksomheder. Målet er at gennemføre 25 screeninger hvert år fra 2015-2018, og i år er målet nået.

 

Initiativet er en del af Thisted Kommunes Energi- og Ressourcepolitik, og i 2016 bliver der igen åbnet for en ny pulje af screeninger.

 

Hos IdealCombi A/S i Hurup Thy har de takket ja til tilbuddet om en energiscreening af deres produktionshaller, som har et areal på 100 000 m². Her fandt SRT Energirådgivning energibesparelser på 850MW, hvilket svarer til 40 hustandes årlige energiforbrug.

 

– Idealcombis produkter er blandt de absolut mest energirigtige på markedet, derfor ønsker vi også selv at gå foran og reducere energiforbruget i produktionen, fortæller Direktør Mikael Søgaard fra IdealCombi og fortsætter:

 

– Vores miljøpolitik bliver løbende revideret og optimeret, så vi kontinuerligt sikrer et reduceret energiforbrug og en reduceret miljøbelastning, fortæller Mikael Søgaard.

 

Det at have en energirigtig produktion sender også et grønt signal til kunderne samt sikrer, at produktionen er konkurrencedygtig og sikrer danske arbejdspladser.

 

Kvalificeret og uvildig energirådgivning

– Vi ved, at der er mange virksomheder, som kan få gavn af en energiscreening og opnå en bedre driftsøkonomi, fortæller SRT Energirådgivnings indehaver Simon Rude Thøgersen og fortsætter:

 

– Og ved at benytte en uvildig energirådgiver, opnår virksomhederne det højeste energitilskud, da energirådgiveren selv bestemmer, hvilket energiselskab energibesparelsen sælges til. Formålet er ikke at sælge bestemte produkter eller løsninger men udelukkende at rådgive virksomhederne om, hvilke energibesparelser de kan opnå, forklarer Simon Rude Thøgersen

 

Inspiration til virksomhederne

– Resultatet fra energiscreeningerne skal ses som inspiration til virksomhederne over, hvilke besparelser de kan opnå ved at følge anvisningerne. Det er helt op til virksomhederne i hvor stort omgang, de ønsker at gennemføre anbefalingerne, og de har mulighed for at plukke i forslagene alt efter, hvad der passer bedst ind i deres strategi, udtaler erhvervskonsulent i Thisted Kommune Peter Brandt Larsen og fortsætter:

 

– Ved at gennemføre energirenoveringerne opnår virksomhederne en reduktion af deres energiudgifter, hvilket både giver en bedre bundlinje og bedre konkurrenceevne. Derudover skaber de grønne investeringer arbejde til lokale håndværkere, afslutter Peter Brandt Larsen.

 

Efter finanskrisen er fokus blevet rettet mod omkostninger, og mange virksomheder har opdaget, at der er mange penge at spare gennem energioptimering. Bankerne ser også mere positivt på eventuelle lån til energiforbedringer i virksomheden, især når rentabiliteten er veldokumenteret i en energirapport.

 

90.000 kr.! Så meget sparer Områdecenter Solgården hvert år på at lease én elbil.

På Områdecenter Solgården kører de projektet Natugleordningen. Det betyder, at Solgården, to plejecentre samt et bofællesskab i området deles om en kørende nattevagt. Tidligere skulle den kørende nattevagt bruge sin privatbil i nattevagten. I dag har de fundet en mere økonomisk model. En leaset elbil.

 

Det var Elisa Hove, administrativmedarbejder på Solgården, som fik ideen til at lease elbilen. Hun blev bakket op af sin chef Annette S. K. Jensen, så nu kunne ideen blive til virkelighed. Elisa Hove fortæller: – Vi har kun haft elbilen i brug siden midten af juli i år, med vi kan allerede se at vores beregninger holder stik. På en måned sparer vi ca. 7.500 kr. netto. – og det svarer til en årlig besparelse på knap 90.000 kr. Og det ser endda ud til at besparelsen kan blive endnu større, da bilen ikke kræver så mange opladninger, som forventet. Det er jo helt fantastisk – og så skal man lige huske på, at vi opnår denne besparelse på bare én bil. Det håber jeg også andre kan se ideen i, slutter Elisa Hove af.

 

Med et kørselsbehov på ca. 90 km i gennemsnit pr. nat genererer elbilen en besparelse på 35 % pr. kørte km. Medarbejderne er også glade for ordningen, da befordringsreglerne kun giver dem en begrænset kompensation for kørsel til og fra eget hjem, når de benytter privatbilen, som tjenestebil.

Udover de økonomiske fordele der er for både Solgården og medarbejderne, så der selvfølgelig også den miljømæssige gevinst, der er ved at skifte benzinbilen ud med en som kører på 100 % ren og grøn el fra de mange vindmøller i Thy.

 

I grøn tråd med Thisted Kommunes Energi- og Ressource politik

Initiativer som denne er helt i tråd med Thisted Kommunes Energi- og Ressource politik, hvis formål er at reducere energiforbruget hos borgere, virksomheder samt kommunen selv. En af politikkens indsatsområder er bæredygtig transport, hvor formålet er at reducere udledningen af CO2 gennem nye transportformer og -mønstre.

 

– Det som næsten glæder os allermest er, at plejecentrene på eget initiativ tester elbilen som et mere miljøvenligt og økonomisk fordelagtigt alternativt til brug af egen bil til tjenestekørsel. Det er en rigtig flot indsats, som jeg kun kan bifalde. Som klimakommune har Thisted Kommune bl.a. det mål, at reducere CO2-udledningen fra kommunens egne køretøjer, så indføring af elbiler er helt i tråd med denne målsætning, siger Pennie F. Henriksen, projektleder, Thisted Kommune.

Grøn varme i Hanstholm

Den 19. september 2015 indviede Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. deres nye flis-fyrede anlæg, som erstatter brugen af bioolie. Nu produceres varmen primært ved hjælp af flis, overskudsvarme fra Hanstholm Fiskemelsfabrik og en elkedel drevet af vindmøller. Kun i de mest belastede perioder tager de deres naturgaskedler og – motorer i brug.

I Hanstholm blev det første varmeværk etableret i 1965. Og der er sket meget siden. I 1994 blev der etableret et Kraftvarmeværk. Nu kunne der både produceres varme og strøm. Og gennem de seneste år er der blevet investeret i en bred vifte af produktionsanlæg, så de i dag har et varmeværk, der produceret miljøvenlig, CO2-neutral og billig varme med en høj forsyningssikkerhed.

Værket leverer varme til Hanstholm by og Ræhr by. Strømmen aftager Thy-Mors Energi. Flisen til det nye flis-fyrede værk kommer for en stor dels vedkommende fra Thy og Hanstholm Fiskemelsfabrik leverer overskudsvarme til fjernvarmeproduktionen. En rigtig god historie om rigtig godt lokalt samarbejde, som generelt kendetegner Thy.

Samlet set giver projektet både en reduktion af værkets varmeproduktionsomkostninger samtidig med, at der opnås en miljøgevinst ved, at værkets produktionsapparat udskiftes med ny og renere teknologi.

Påvirker Thisted Kommunes CO2 regnskab positivt

Projekter som dette påvirker Thisted Kommunes samlede CO2 regnskab positivt, samtidig med at det understøtter bosætningen i den nordlige del af kommunen. For lave varmepriser og miljørigtig produktion betyder også noget, når man skal finde et nyt sted at bo.

Læs mere om Hanstholm Varmeværk på www.hanstholmvarmevaerk.dk

Energistyrelsen har d. 10. juli givet tilladelse til etablering af et Wavepiston testanlæg for bølgekraft.

wavepiston

14-07-2015 NYHED

Wavepiston-anlægget udlægges i DanWEC – Danish Wave Energy Center sydvest for Hanstholm Havn. Læs mere om DanWEC.

Tilladelsen til etablering af anlægget er givet for en 2-årig periode. Tilladelsen og en nærmere beskrivelse af anlægget kan ses påEnergistyrelsens hjemmeside.

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse indtil den 7. august 2015. Klagen sendes til Energistyrelsen på ens@ens.dk med angivelse af referencenummer 2015-2480.

DanWEC
v/Torben Linde

Asylgade 30
Telefon: 99 17 17 00
Fax: 99 17 22 64
E-mail:Info@danwec.com

Bølgedata fra DanWEC

Så ruller dataene ind fra DanWEC´s seneste store aktivitet.

I weekenden d. 21 feb. 2015 udlagde DanWEC deres målebøjer ud for Hanstholm. Et tilbud til de kommende udviklere om valide bølgedata er nu muligt. Der er ialt udlagt 2 målebøjer – henholdsvis Nord Øst for havnen, og Syd Vest for havnen.

Der vil i løbet af 2016 blive udlagt og testet op til 3 forskellige bølgeenergi konvertere. Det kan du følge med i her via dette link.

 

IMG_5830

Åbningsfest i Energipunkt Frøstrup

Energipunkt Frøstrup åbnede med et brag af en åbningsfest, hvor publikum kom strømmende fra hele Thisted Kommune. Udstillerne havde travlt med at fortælle om det sidste nye på energimarkedet til private og publikum kunne se, hvordan de teknologierne virkede, når de var sluttet til. For det er en af pointerne bag Energipunkt Frøstrup. Her er anlæggene fuldt funktionsdygtige og alle kan se, hvordan de ser ud, lyder og hvor meget de fylder.

Åbningsfest for Energipunkt Frøstrup – Indvielse

Kom og se det nye Energipunkt Frøstrup – Nordjyllands nye demonstrationshus for energiløsninger, Storkevej 11, Frøstrup

Lørdag den 21. februar – Indvielse

  • Kl. 12.30 – Åbnes energipunkt Frøstrup for publikum
  • Kl. 13.15 – Officiel indvielse ved borgmester Lene Kjelgaard Jensen og ved Inga Sand Sørensen, formand for Hannik.
  • Kl. 14.00 – Alle mødes i Frøstrup Gamle Kros store sal. Der bydes på et let traktement.
  • Kl. 14.30 – Hanniks bestyrelse fortæller om projektet.
  • 14.30 – 16.00 – Åbent hus: første salen og Energipunkt Frøstrup kan besigtiges. Få inspiration til dit nye energianlæg med varmepumper, pillefyr og solfanger til varmt vand. Der er Danmarkspremiere på en helt ny type vindturbine med energilagring til private husstande. Prøv en elbil, hør om energirenovering og isolering. Se Bjerget Efterskole vise energiforsøg.

20150220_145941