Østerild Plantage – Plantage stopper sandflugt

Velkommen til Østerild Plantage. Et varieret naturområde med mange tilbud. Her findes nåleskov, løvskov og åbne partier med enge, hede, søer og mose. 

  • Østerild Plantage er et varieret naturområde med mange friluftsmuligheder
  • Her findes nåleskov, løvskov og åbne partier med enge, hede, søer og mose. Hovedtræarterne er sitkagran, ædelgran og skovfyr
  • Arealet er ca. 20 km² eller 2.000 ha
  • Der er parkeringspladser flere steder i skoven
  • Der er afmærkede ruter for vandreture, cykelture og en ridesti på 9 km. Der er en hundeskov og en skovlegeplads. Der er mulighed for fiskeri, brug af bålplads og overnatning ved den primitive overnatningsplads og udkig over plantagen og Vejlerne fra udsigtstårnet på Storesande
  • Toilet ved Jens Smedes vej.

 

Østerild Klitplantage

præges især af træarterne sitkagran, ædelgran og skovfyr. Arealet er ca. 20 km² eller 2.000 ha. I vest er plantagen præget af den sandede jordbund, hvor fyr og gran var plantet for at begrænse sandflugten. I plantagens østlige del er der mere løvskov og en mere frodig jordbund.

Plantagen blev anlagt i årene 1889-1940, for at standse sandflugten. I 2011 blev arbejdet med etablering af et Testcenter for store vindmøller påbegyndt. Der bliver plads til 7 vindmøller, hvoraf den første opstilles i 2012. Der bliver ryddet 245 ha. skov, som omdannes til et mosaik-landskab bestående af klitheder, heder, søer, vandhuller, krat og enkeltstående træer.

De fleste nåletræer er ikke  naturligt hjemmehørende i Danmark og har ikke udviklet sig til det danske klima. Meget få danske planter og dyr er tilpasset en ensartet nåleskov, så naturen bliver fattige. Under nedbrydningen af grannålene produceres organiske syrer som gør at jorden bliver sur. Det giver grobund til mange forskellige arter svampe, bl.a. rød og hvid fluesvamp.

Kun skovfyr, enebær og taks er oprindeligt danske arter. Skovfyr kan blive flere hundrede år gammel.

Skoven forandrer sig

Fremover blandes grupper af løvtræ og skovfyr med naturlig foryngelse. Døde og væltede træer giver gode levesteder for insekter og svampe. Skovdriften bringes nærmere naturens egne processer, og derved øges den biologiske mangfoldighed. Denne måde at drive skov på, kaldes naturnær skovdrift.
Området omkring Testcentret bliver opdelt i to zoner. I den sydlige forbedres adgangsforhold og faciliteter. I den nordlige skal dyr og fugle have mere fred.

Hvis du er heldig kan du se ræv, grævling og kronhjort, for ikke at tale om de mange fugle. Der er en god bestand af natravn.

I de kommende år vil vindmøllerne blive et tydeligt tegn på en bæredygtig energiforsyning. Træ, der er fældet bliver brugt til tømmer, emballage samt flis til CO2-venlig biobrændsel.

Der er afmærkede ruter for vandreture, cykelture og en ridesti på 9 km. Der er en hundeskov og en skovlegeplads. Desuden er her mulighed for fiskeri, brug af bålplads og overnatning ved den primitive overnatningsplads. Fra udsigtstårnet på Storesande er der udkig over plantagen og Vejlerne.

Der er parkeringspladser flere steder i skoven og et toilet ved Jens Smedes vej.

Østerild Klitplantage administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Thy, som kan kontaktes på tlf. 97 97 70 88 eller e-mail thy@nst.dk . Mange flere oplysninger om friluftsmuligheder og –aktiviteter findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Naturstyrelsen Thy udfører naturvejledning i form af offentlige ture efter bestilling.

Links