Østerild Fjernvarme A.m.b.a.

På det forbrugerejede fjernvarmeværk i Østerild, som leverer varme til ca. 250 forbrugere, fyres med træbriketter. Briketterne er et affaldsprodukt fra en nærliggende møbelfabrik som på denne måde minimerer sit spild.

Østerild Fjernvarme A.m.b.a,
Hedevej 1, 7700 Thisted. Tlf. 9799 7177
oesterildfjernvarme@firma.tele.dk
www.oesterildfjernvarme.dk

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Min. 2 arbejdsdage
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: Gode parkeringsmuligheder ved værket
 • Offentlig transport: NT busstoppested ved Østerild Kro 500 meter væk
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk / engelsk.

 

blev bygget i 1991. Det er opført som et fuldautomatisk, 100 % CO2 neutralt træflis-fyret anlæg. I 1996 blev værket ombygget så det også kan fyre med tørt brændsel som f.eks. træbriketter.
østerild-fjernvarme_20130218-DSC_4981-EditØsterild Fjernvarme A.m.b.a. forsyner Østerild by med varmt vand, og med ca. 250 forbrugere tilsluttet fjernvarmenettet er det totale årsforbrug på 5,5 millioner kWh. Virksomheden er 100% forbrugerejet med en forbrugervalgt bestyrelse. Værkets daglige drift og vedligeholdelse varetages af en driftsleder. Det er tilslutningspligt inden for værkets forsyningsområdet.
Østerild Fjernvarme arbejder sammen med to andre mindre fjernvarmeværker i området, Frøstrup Fjernvarmeværk og Vesløs Varmeværk. Samarbejdet handler bl.a. om samlede indkøb af brændsel som træpiller og briketter samt træaffald fra produktionen på møbelfabrikken NJA Møbler i Nors. For at holde lønudgifterne nede har de tre fjernvarmeværker oprettet et fælles vagtsystem, hvor driftslederne på skift har weekendvagt på alle tre værker.

Fyring med træbriketter

østerild-fjernvarme_20130218-DSC_4970-EditØsterild Fjernvarme fyrer med træbriketter fra møbelproducenten NJA Møbler i Nors. Briketterne bliver indkøbt i samarbejde med Vesløs Varmeværk og er et restprodukt fra møbelproduktionen. De består af savsmuld presset hårdt sammen uden brug af tilsætningsstoffer. Brændslet er meget tørt med en fugtighed på mellem 8-10 %, hvilket er med til at forlænge kedlens funktionstid i forhold til kedler der fyrer med vådt brændsel som f.eks. flis.
Der leveres ca. 1.600 tons briketter om året og værket har lagerkapacitet til mellem 700 og 1000 kubikmeter brændsel, hvilket er nok til 3 – 4 måneder. Varmeproduktionen er fuldautomatisk, hvilket vil sige, at kedlen er udstyret med automatiske følere der registrerer hvornår der er brug for en ny forsyning brændsel. En kran ophængt i loftet på lageret læsser træbriketterne ned i en snegl som fører brændslet videre ind i kedlen til forbrænding.
Fjernvarmeværket råder desuden over en oliefyret kedel som holdes funktionsdygtig i tilfælde af svigt på træbriketkedlen.

Røgen renses

I 2009 investerede Østerild Fjernvarme i et nyt røgrensningsanlæg som blev placeret i en nyopført tilbygning. Når træbriketterne brændes af i kedlen opstår små partikler som skal fjernes før røgen må ledes ud gennem skorstenen. Røgen fra kedlen ledes over i rensningsanlægget hvor den filtreres gennem 150 filterposer ophængt inde i røgrenseren. Aske og partikler falder ned i bunden af røgrenseren hvorfra de samles op og destrueres.

Fjernaflæsning af målere

østerild-fjernvarme_20130218-DSC_4977-EditSom en service til forbrugerne udskiftede Østerild Fjernvarme i 2006 alle eksisterende fjernvarmemålere med moderne målere der fjernaflæses via et sendermodul. Dermed behøver kunden ikke længere besvære sig med årlige aflæsninger af fjernvarmeforbruget, det sørger fjernvaremværket selv for. De fjernaflæste målere giver desuden værket bedre mulighed for løbende at holde øje med kundens installation og forhindre overforbrug som følge af utætheder eller defekte ventiler. Dermed risikerer ingen kunder at få uventet høje varmeregninger. Desuden udfører fjernvarmeværket årligt det lille fjernvarmeeftersyn, hvor kundens anlæg kontrolleres. Her er der også mulighed for en energisnak om sparemuligheder og energioptimering af boligens klimaskærm.

Priser

Hvert år indberetter fjernvarmeværkerne i Danmark deres priser til Energitilsynet. Iflg. Energitilsynets prisoversigt over fjernvarmepriser pr. 18. december 2012 koster fjernvarmen fra Østerild Fjernvarme 563 kr. pr. MWh inklusive moms. For en standard lejlighed på 75 m2 angives et årligt forbrug på 15 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 14.531 kr. For et standard enfamiliehus på 130 m2 angives et årligt forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 17.994 kr.
Disse priser er dog standardpriser og siger ikke noget om den faktiske varmepris. For at beregne den er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i boligens konkrete forbrug, og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag dvs. abonnements- og effektbidrag. Se flere fjernvarmepriser på www.energitilsynet.dk

Faktaboks

 • Bygget 1991
 • Ombygget i 1996 til værk med mulighed for fyring med tørt brændsel
 • 2006 udskiftning af målere til fjernaflæste enheder
 • 2009 nyt røgrensningsanlæg i ny tilbygning
 • 1 stk. træbriketfyret kedel, Danstoker / Weiss
 • 1 stk. oliefyret kedel til nødproduktion
 • Dimac 1200 kg kran.