Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

I naturskønne omgivelser med udsigt over Limfjorden ligger en sand perle for alle med interesse for grøn energi. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har siden 1983 leveret forskning i og udvikling af prototyper inden for næsten alle tænkelige former for vedvarende energi lige fra vindmøller og solenergi til energirigtigt byggeri og biler, der kører på rapsolie. Her kan du bl.a. se et halmhus og en biodome og få en rundvisning af en af centerets engagerede medarbejdere.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy
Tel.: +45 97 95 66 00
www.folkecenter.net
info@folkecenter.dk

 • P-plads ved centeret
 • Toilet
 • Entré kr. 25,-
 • Mulighed for grupperundvisning.

 

I snart 30 år

har Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og centerets forstander Preben Maegaard spillet en afgørende rolle for udvikling af og kendskabet til vedvarende energi.

Gennem forskning og udvikling skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier. I samarbejde med målgruppen, de mindre og mellemstore virksomheder, udvikler Folkecenteret nye miljørelaterede produkter med stort vidensindhold. Opbygning af viden foregår gennem forsøg, teknologioverførsel og samarbejde med brugerne, hvilket resulterer i prototyper, demonstrationsanlæg og dokumentation indenfor førkommercielle teknologier såsom bølgekraft, bygningsintegrerede solceller samt planteolie og brint til transport.

Folkecenterets afdeling i Mali i Afrika gennemfører programmer indenfor vedvarende energi. Viden og resultater udveksles igennem et omfattende internationalt netværk og formidles til interesserede brugere i form af besøgsvirksomhed, studieophold og publikationer. Aktiviteterne bringer Folkecenteret i hyppig kontakt med myndigheder, politikere og medier.

På Folkecenteret kan du opleve en række eksperimentelle bygninger og talrige forsøgsanlæg illustrerer forskningens karakter. Desuden arbejdes der med energibesparelse og besparelsesteknologier.

Oplev energien

Nordisk Folkecenter har tilknyttet store åbne arealer, hvor du kan opleve spændende teknologier. Bl.a. kan du se:

 • Solceller
 • Små Vindmøller
 • Solvarme
 • Integrerede energisystemer
 • Biodome og produktion af Azolla-alger
 • Pionerbyggeri inden for energieffektive bygninger
 • Elmobilitet
 • Bølgekraft
 • Eksempler på de allertidligste vindmøller

Når du besøger Nordisk Folkecenter, kan du ikke undgå at løbe ind i én af de mange unge studerende, der hvert år besøger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. De er med til at give Folkecenteret puls og udsyn.

Nordisk Folkecenter er det perfekte sted for en lang udflugt med picnic kurv, hvor I kan spise jeres medbragte mad, mens I er omgivet af naturens egen energi. Du må heller ikke snyde dig selv for den storslåede udsigt over Skibstedfjord, hvor mark og eng møder fjorden.

Et besøg på Nordisk Folkecenter giver perspektiv på den vedvarende energi og viser en måde på, hvordan en folkelig omstilling til vedvarende energi kan hjælpes på vej.