Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi

Ved Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi finder du flere eksempler på tidlige og nyere bølgekraftanlæg. Prøvestationen drives af DanWEC.

DanWEC,
Kai Lindbergs Gade 200 (kontor)
7730 Hanstholm.
Tel. +45 61 14 00 99
www.danwec.com
info@danwec.com

Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi
Helligsøvej 7, 7760 Hurup Thy

  • P-plads
  • Mulighed for grupperundvisning
  • Informationstavler.

af vind og hav, så derfor er det naturligt, at vi i Thy også er involveret, når der skal udvikles bølgekraft. Nordisk Folkecenters prøvecenter blev etableret i 2000 og siden har en lang række bølgekraftanlæg i små-skala været testet der. Nissum Bredning er et smukt sted, hvor vestenvindens påvirkning på naturen i Thy virkeligt mærkes. Stedet er perfekt til en spadseretur, hvor du kan se ud til prøvestationen og søge læ i den lille informationsbygning, hvor du kan læse om Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi.

Bølgeenergi: Sådan foregår det

På Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi, NBPB, kan virksomheder og opfindere få afprøvet deres modeller og prototyper til bølgeenergi. Mere end 30 forskellige typer bølgekraftanlæg har været afprøvet på Nissum Bredning Prøvestation i perioder fra få dage op til flere år.

Forinden udlægning på Nissum Bredning Prøvestation har anlæggene været testet i en bølgetank på et universitet. Afprøvning i rigtige bølger, i et maritimt miljø, med drivende genstande, havstrømme og andre virkelighedsnære driftsbetingelser, har demonstreret deres betydning i et afprøvningsforløb frem imod kommercialisering af bølgemaskinerne. Samtidig sker afprøvningerne i et relativt beskyttet havmiljø, hvor anlæggene ikke udsættes for de allerstørste bølger.

Nissum Bredning Prøvestation ligger bekvemt ved offentlig vej. Det er nemt at udsætte og servicere bølgeenergimaskinerne. Der er adgang til el-nettet og telekommunikation. Opsyn og servicering kan aftales i forbindelse med afprøvning. I lokalsamfundet findes entreprenører, kranfirmaer, skibsværft, el-installatører og EDB-virksomheder, som står til rådighed ved udlægning og servicering af bølgeenergimaskiner.