Kom på fotosafari i Thy

Der er utroligt mange gode muligheder for at få det helt rigtige naturfoto, når du er ude i naturen i Thy. Hvad enten du er øvet eller nybegynder, vil du helt sikkert få spændende oplevelser med dit kamera. Blot du går stille rundt for at få det helt rigtige skud i kassen.

Savner du inspiration, kan du klikke ind forbi Fotofestival, der er en forening, der netop beskæftiger sig med naturfotografiet i Thy. De laver en årlig fotofestival med foredrag og udstillinger. Samtidigt afholder de også kurser, hvor du kan lære at blive en bedre naturfotograf.

Natura 2000

Natura 2000-områderne er én af årsagerne til, at en naturvandring i Thy kan udvikle sig til en regulær safari-oplevelse. I området omkring Nors Sø, kan du være heldig at få øje på den kolossale havørn, der efter 75 års fravær endnu engang er ynglefugl i Danmark. Omkring søer og vådområder, kan du høre den markante rørdrum, hvis kald du ikke kan tage fejl af. Det lyder omtrent, som sad der en gemt i sivene og pustede i en stor flaske. Til gengæld er rørdrummen ualmindeligt svær at få øje på, da den falder fuldstændig i et med de rør, den ynder at bevæge sig rundt i.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturområder i EU, der regnes for at være særdeles værdifulde og bevaringsværdige. Det kan være habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder (vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle).

Som du kan se på naturstyrelsens hjemmeside, er der store områder i Thy, der er dækket af Natura 2000. Naturstyrelsen fortæller, at der på land er udpeget 3.583 km2, der kommer ind under Natura 2000-ordningen.

Links

På billederne her på siden kan du se eksempler på dyreoplevelser, du kan have, når du går på safari i Thys Natura 2000-områder.

Fotograf: Søren Michelsen Krag