Nationalt testcenter for vindmøller

Thisted Kommune er hjemsted for Danmarks største testcenter for store vindmøller. Her kan du opleve fremtidens vindenergi blive udviklet.

Du kan også læse den store guide til Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild Klitplantage

Danske vindmøller er med helt i front på verdensplan. For at beholde denne førerposition er der blevet udpeget et testområde ved Østerild, hvor industrien kan teste deres nyeste vindmøller under kontrollerede forhold. Her kan du se nogle af verdens største vindmøller på op til 250 meter i højden. Det er kun fire meter mindre end Storebæltsbroen.

Hvorfor teste store møller på land?

Det kan umiddelbart virke selvmodsigende at teste store vindmøller på land, da de typisk bliver konstrueret til et liv på havet. Det er der dog flere gode grunde til. Når Vindmølleproducenterne tester vindmøller, er de nødt til at have let adgang til vindmøllerne, så de kan teste enkeltdele, skifte vinger ud for at teste nye. Desuden letter det arbejdet, hvis der rundt om møllerne er plads til både kraner og lastbiler. Det betyder, at der omkring hver vindmølle skal være 400 m2.

For at få kontrollerede målinger, er det også vigtigt, at ruheden på det område vinden passerer, før den når vindmøllerne kan kontrolleres. Ruheden er den “gnidningsmodstand” det omkringliggende landskab har. Her duer havoverfladen ikke. Det er også af stor vigtighed, at vindmølleproducenterne i forbindelse med testcenteret, kan teste den påvirkning disse store møller har på det almindelige elnet. Det nytter jo ikke at sætte store vindmøller op, hvis vores elnet slet ikke er udviklet til de store og af styrke variende strømmængder, vi får fra fremtidens vindmøller.

Nationalt Testcenter udvikler fremtidens energiforsyning

Du får i Thisted Kommune en enestående chance for at opleve fremtidens energiforsyning blive udviklet. Både Hanstholm, hvor du kan se det store Wave Star bølgeenergianlæg, og Østerilds Nationale testcenter for vindmøller er en del af denne udvikling. Når vi skal omstille os til en fremtid, hvor energien kommer fra rene vedvarende energikilder, bliver vi nødt til at berede os på, at vi ikke som i dag kan forlade os på én primær teknologi til energiforsyningen. Vi får behov for de store vindmøller, bølgekraft kan gå ind og dække grundlasten i elproduktionen, når vinden ikke blæser. Elektriciteten bliver leveret fra de vedvarende energikilder til et intelligent distributionsnetværk, der sørger for at elektriciteten bliver brugt på den bedste måde.