Næstrup – Sjældne moser

Velkommen til Næstrup Skov. Moserne i Næstrup Skov er en sjælden naturtype, og der gøres en indsats for deres bevarelse.

  • Hængesæk moser er en form for højmose
  • 1,3 ha
  • Næstrup Skov er beliggende 8 km syd for Thisted. Der er P-plads ved Hornstrupvej
  • Ved P-pladsen er der en bord-bænk og en informationstavle.

 

Hængesækmoser

er en form for højmose. Der er 3 hængesækmoser i Næstrup Skov. De nordlige og sydlige moser er hver på ca. 0,5 ha. og den lille mose mod vest er på 700 m².

Højmoser er en naturtype, som er ved at forsvinde – ikke bare i Danmark, men i hele Europa.

Næstrup Skov blev plantet i 1899. Før dette var der hede og næringsfattige søer i området. Gennem århundreder har tørvemosser dannet et sammenhængende flydende lag, hvor andre plantearter efterhånden også kunne etablere sig. Dette lag, der giver navnet til naturtypen hængesæk bliver efterhånden så fast, at man ”kan gå på vandet”, om end det stadig er en gyngende oplevelse.

Det var bl.a. her J. P. Jacobsen (Thisteds berømte digter og botaniker) foretog undersøgelser af mikroskopiske ferskvandsalger, der i 1872 indbragte ham universitetets guldmedalje.

Tre karakteristiske planter for dette næringsfattige miljø er Tranebær (Vaccinium oxycoccos), Tørvemosser (Sphagnum spp.) og den kødædende Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia).

Højmoserne ved Næstrup har været truede af tilvoksning med træer. Gennem flere år har den lokale naturforening Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)samarbejdet med Thisted Kommune og de lokale lodsejere om fjernelsen af selvsåede træer.

Tørv fra spagnum moser er en vedvarende naturressource i lighed med træ, med en fornyelsescyklus der er længere end træets.

Hvis du er meget forsigtigt kan du bevæge sig ud på mosen for at kigge på planterne. Husk dog, at der er vand under hængesækken. Landstingsig ved siden af mosen var i middelalderen et større tingsted og Galgehøj med en enestående udsigt over landskabet er også fra denne tid. Skoven er et godt sted for svampejagt og du kan besøg Nordthy biavlerforenings Skolebigård. Ved P-pladsen er der et bord med bænke og en informationstavle.

Links