Kommunale institutioner har næsten halveret olieforbruget på to år

Resultaterne er mange: Solceller på alle skoler, nye ventilationsanlæg, olie skiftet ud med varmepumper, belysning udskiftet og energistyring på alle kommunale institutioner. Det er energivogterne Frank Odgaard og Frank Christensen fra Teknisk Forvaltning i Hurup, der er garanter for, at Thisted Kommune er langt fremme med energibesparelserne – og de har fuld fart fremad.

5 millioner. Så meget har kommunalbestyrelsen hvert år afsat til investering i energibesparelser.

– Ud fra det laver vi hvert år en samlet plan, så vi får en oversigt over, hvor det vil være rentabelt at sætte ind. Der er altid en investering – og en besparelse og så regner vi tilbagebetalingstiden ud og er den under ti år, sætter vi normalt i gang, forklarer Frank Christensen.

Han er maskiningeniør og har tidligere rådgivet omkring VVS og ventilation og har været energimærkningskonsulent for store bygninger, inden han for 17 år siden kom til Thisted Kommune.

Alle bygninger energimærket

Siden 2009 har alle folkeskoler i Thisted Kommune således fået solceller – og ti andre kommunale bygninger, blandt andet svømmehallen i Hurup, har fået det samme. Der er udskiftet kedelanlæg og cirkulationspumper. En række oliefyr er udskiftet med varmepumper og de sidste to år er alle bygninger gennemgået i forhold til belysning.

I perioden 2009-2010 blev alle kommunens bygninger energimærket. Det er lovpligtigt og ideen er at få overblik over det samlede energiforbrug og finde ud af, hvor der kan spares.

– De fleste energimærker gælder i syv år, så i 2016-2017 skal vi alle bygningerne igennem igen, fortæller Frank Christensen.

Drastisk fald i olieforbrug

Statistikkerne viser et stort fald i olieforbruget – faktisk næsten en halvering – helt præcist 45 procent mindre olie er der brugt i perioden fra 2012-14. Og nu køber kommunen el ind for tre millioner kroner mindre pr. år end da de startede med energiindsatsen.

– Men vi forventer, at el-forbruget falder yderligere de kommende år, når vi kommer i mål med at få skiftet alt ud til LED-belysning. Dog skal man være opmærksom på, at vi bruger flere og flere ting, som kræver el (computere, smartbords og infoskærme mv), så vi har altså formået at spare el, selv om der bliver flere og flere elforbrugende ting, siger Frank Christensen.

Et andet eksempel på, at der hele tiden skal sættes ind, er beslutningen om, at bibliotekerne skal have længere åbent.

– Det ville jo give et større forbrug, men så besluttede vi at lysrenovere i Hurup og Hanstholm afdelingerne, og på trods af den længere åbningstid er elforbruget faldet med 50 procent, siger Frank Christensen.

Også skolereformen påvirker el-forbruget, for nu har skolerne længere åbent, så der skal hele tiden sættes ind, for at sikre besparelser.

Energistyring i 200 bygninger

Samtidig med energimærkningen og alle energitiltagene har Thisted Kommune indført energistyring på alle cirka 200 kommunale bygninger.

Det er Frank Odgaard, som står for overvågningen af de 300.000 kvm, hvilket har betydet installering af målere og et elektronisk overvågningssystem alle steder.

– På den måde kan vi hele tiden holde øje med forbruget, og vi kan se, hvis der sker fejl rundt omkring. Pedellerne kan så også kontakte mig med det samme, hvis der er udsving, siger Frank Odgaard.

Han er bygningsingeniør og har været produktionschef i 25 år på forskellige produktionsvirksomheder inden han for syv år siden blev ansat til energimærkningen og energistyringen i Thisted Kommune.

Han oplever generelt en stor interesse for energiarbejdet ude på kommunens institutioner.

– Pedellerne gør en virkelig stor indsats, det er jo dem, der har driften og overblikket i det daglige. De er på en måde vores frontkæmpere og de giver mig besked, hvis de oplever uregelmæssigheder, så vi kan se på det med det samme, forklarer Frank Odgaard.