Kom og oplev Thisteds grønne arbejdspladser

Energiturisme: 40 energisteder i Thy klar til at tage imod forretningsfolk, videnskabsfolk, studerende og grupper. Her vil de opleve, hvordan Thisted er blevet selvforsynende med energi.
Om kort tid bliver det muligt for erhvervsgæster og andre at komme på energibesøg i Thisted Kommune, der nu vil vise de energianlæg frem, der sikrer kommunens store selvforsynethed.

Energiturisme med fokus på erhvervsudvikling

– Det er vigtigt, at besøgsturene gavner erhvervslivet både hos gæst og vært, siger turistchef i Thy Turistforening, Ole Riis.
Han forudser, at besøgsturene kommer til at gavne de aktører i Thy, der typisk arbejder med turisme. Men på grund af turenes meget specifikke og faglige indhold, skal der også inddrages specialister med forskellige færdigheder for at kunne servicere gæsterne.
– Det er et mål med projektet at de besøgende får mulighed for at trække på lokale kompetencer. Derfor planlægger Thy Turistforening at lave en grundig screening af de besøgende, således at erhvervsgæster er helt sikre på at få mest muligt ud af besøget, fortæller Ole Riis.

Grundig rapport

Sammen med rådgivende ingeniør Leif Amby har turistforeningen udarbejdet en udførlig rapport omkring energistederne i Thy. Hvor ligger de, hvad er teknologien og kan de modtage besøg?

– Vi har ikke taget patent på noget som helst, siger Ole Riis. Han forklarer, at rapporten er blevet lavet for at være en inspiration til alle. Rapporten skitserer knapt 40 forskellige besøgssteder, der gerne modtager grupper af besøgende. Det er nødvendigt, at besøgene ikke bliver for meget for dem der arbejder på stederne. Derfor er det nødvendigt med grupper.

Startskuddet har lydt

Allerede nu færdiggør Ole Riis i samarbejde med Leif Amby materialet, der skal udsendes til udvalgte gymnasier. Materialet er prototype for den markedsføringsstrategi Thy Turistforening planlægger for projektet. Der skal fokus på den direkte kontakt med slutbrugeren, og derfor ender gymnasiematerialet direkte ude hos den enkelte fysiklærer. Ole Riis har erfaring med, at der er en langt højere succesrate, når markedsføringen lander direkte på slutbrugerens bord.

Fortsætter det stærke arbejde

Thisted Kommune havde en kæmpe indsats op til Klimatopmødet i København, fortæller turistchef Ole Riis, der er projektleder på energiturene.
– Der blev lavet konferencer, lavet stærke lokale initiativer, sammen med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi var kommunen stærkt repræsenteret til selve topmødet, og ikke mindst kom der mange internationale gæster til Thy for at opleve den unikke måde, hvorpå energien bliver produceret og distribueret, fortælle han.
Det er arbejdet med energibesøgene, Thy Turistforening nu vil sætte i system.

Fremtidens energi i Thisted

I Thisted Kommune er energiforsyningen til rådighed lokalt og varieret. Det giver mulighed for at opnå en høj grad af selvforsyning fra vedvarende energikilder. Det er det Thy Turistforening ønsker at fortælle i deres nye projekt om energiture for studerende, videnskabsfolk, forretningsfolk og grupperejsende.
Den tredje industrielle revolution kaldes omstillingen fra central fossil energiproduktion til decentral vedvarende energi. Denne revolution er i fuld gang i Thisted

Power to the people

Normalt vil du i Danmark ikke kunne opleve en så høj dækning af vedvarende energi, som du kan i Thisted Kommune. Men fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, der blev etableret for mere end 25 år siden, er der strømmet et folkeligt engagement for at lave egen energi: Grønt og billigt. Den internationalt anerkendte økonom Jeremy Rifkin omtaler dette som den Tredje Industrielle Revolution. Energien er decentral og hentes billedlig talt fra folks egne baghaver. Thisteds borgere får elektricitet og varme fra de mange vindmøller i kommunen, skovflis fra plantagerne, affald fra husholdningerne og biogas fra de mange landbrug i Thisted. Alt sammen tegner et billede af en kommune, der er meget selvforsynende med grøn energi. Det endda uden at ofre hverken komfort i privaten eller konkurrenceevne i erhvervslivet. Nu kan gæster fra hele verden komme og studere alt dette nærmere.

Fakta

Når det blæser mere end syv meter i sekundet, er Thisted kommune selvforsynende med elektricitet. Det gør det 320 dage om året.

Mere end 85 procent af den kollektive varmeforsyning kommer fra vedvarende energi.

Blandt besøgsstederne er:

  • DanWEC – Bølgekraft i Hansholm
  • Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi – Husstandsvindmøller, solceller og grøn energi gennem 25 år.
  • Thisted Varmeforsyning – Geotermi og Fjernkøling
  • – Og meget mere

 

Vil du se mere. Kontakt Thy Turistforening