Kællingedal – Oplev den unikke flora på kalkskrænterne

Slugten ved Kællingedal har et højt indhold af kalk som giver en specialiseret flora, der ikke findes mange andre steder i landet. Kællingedal dækker et område på 2 ha., og slugten er 350 m lang.

  • Slugten ved Kællingedal giver et indblik i geologien omkring Hanstholm
  • Kalkskrænter, kalkoverdrev
  • 2 ha. Slugten er 350 m lang
  • Adgang fra Hamborgvej ad en ensporet vej (Baunvej, skiltet ”Til stranden”) ned gennem en kløft i Hamstholmknuden til en stor P-plads neden for skrænten. Der er småbådsfiskeri fra stranden
  • Der er en P-plads ved stranden. Husk at holde dig til de afmærkede ruter af hensyn til lodsejere, der driver landbrug i området.

 

der også kendes som kalk overdrev er resultat af kalksten, der blev aflejret for ca. 65-60 mio. år siden, da hele området lå dybt under havoverfladen. Danienkalken er dannet ved ophobning på havbunden af skaller af dyr og planter. Kalklagene består af to slags kalk. Det bløde skrivekridt nederst og ovenpå dette den hårdere kalk.

Hanstholm er en stor kalkknude, dannet af bevægelser i undergrunden, der pressede kalk- og kridtlag op ovenpå en salthorst. For 6.000 år siden var Hanstholm en ø i Stenalderhavet.

Adgang er fra Hamborgvej ad den ensporede Baunvej til en stor P-plads neden for skrænten.

Her ved kysten har generationer ernæret sig ved landbrug, fiskeri og skudehandel og der er i dag stadigvæk småbådsfiskeri fra stranden.

Nogle af de sjældne planter, der kan findes på de stejle kystskrænter er Hvidgrå draba (Draba incana), Smalbægret ensian (Gentianella amarella) og Bakke-fnokurt (Tephroseris integrifolia). For at bevare de sjældne plantearter er det vigtigt at skrænterne holdes lysåben. Buske og træer vil hurtigt skygge for lave urter og de vil forsvinde. Derfor har lodsejeren for nyligt fældet mange træer og buske. Andre steder er skrænterne indhegnet så kreaturer kan fastholde den lysåbne karakter. En anden trussel er indvandring af problemarter, såsom Hybenrose (Rosa rugosa). Et område 200m vest for P-pladsen er indhegnet og der udføres forsøg med udryddelse af rosen. Her kan du om sommeren se får, geder og køer.

Roshage ligger ca. 2,5 km vest for Kællingedal. Området er hjemsted for afprøvning af bølgeenergianlæg, der omdanner bølgernes energi til elektricitet. WaveStar-anlægget, har igennem ca. 2 år stået ved Roshage-molen. Her er der også vindmøller til udnyttelse af Vesterhavets stærke vinde.

Hvis vejret er godt kan du nogle gange se modelflyvning og paragliding fra skrænten øst for slugten. Der er bademuligheder ved stranden. Det er vigtigt at være opmærksom på de almindelige forholdsregler for badning ved Vesterhavet.

Vestkyststien giver mulighed for vandreture helt til Bulbjerg mod øst. For en kortere rundtur på 4,5 km kan du gå øst til Febbersted kløften. Her fortsætter du til Hamborgvej og tilbage til P-pladsen nedenfor Kællingedal.

I de sidste årtier er det turismen, der har præget området øst for Hanstholm. Det er vigtigt at du holder dig til de afmærkede ruter af hensyn til lodsejerne i området, der driver landbrug.