Internationalt besøg om bølge energi

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen fortæller om besøget:

”I torsdags kunne jeg, som formand for DanWEC fonden, sammen med udvik-lingskonsulent Andy Jensen tage imod Region Nordjyllands samarbejdspartnere fra Asturien i Nordspanien. Det var en mindre delegation, med direktøren for Energiklyngen fra Universitetet i Oviedo i spidsen.

De var meget imponeret af bølgeenergianlæggene der i dag er i Hanstholm , og kunne oplyse os om at vi var flere år forud med hensyn til at skabe rammevilkår for bølgeenergi på kontinentet i Europa. Det var en meget positiv oplevelse og nok en bekræftelse på at vi er meget langt fremme i Thisted kommune, hvad angår vores indsats på klima og energiområdet.”

Læs Lenes tale til delegationen (Engelsk)

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen med delegation fra Asturien