Hos Otto står de grønne ideer i kø

Det var på en grå dag i januar vi satte Otto Lægaard stævne i sit hjem i Vestervig. Men selv på en grå januardag, springer Ottos kærlighed for æbler, frugttræer og urter straks én i øjnene. Otto er en af Thisted Kommunes mange ildsjæle og det er specielt byfornyelse og grøn energi, som Otto brænder for. Og det var dét, vi var kommet til Vestervig for at høre mere om.

 

Hvornår startede din interesse for det grønne og bæredygtige? Og hvad er det der motiverer dig?

Man kan næsten sige, at jeg er født ind i det. Jeg er født på landet og der var vi et langt stykke hen ad vejen selvforsynende og det har ligesom hængt ved siden. Som helt ung var jeg aktiv i en miljøorganisation, så det er noget jeg altid har interesseret mig for. I mine voksne år er jeg kommet til at interessere mig meget for lokal bæredygtig udvikling.

Og interessen for den grønne energi skyldes en personlig holdning til, at vi skal beskytte klimaet og sikre en bæredygtig verden, så vi får en verden, som er til gavn for alle – både mennesker, natur, dyr og planter. Det er ligesom det der motiverer mig i mit arbejde – altså både den miljømæssige-, sociale- og økonomiske bæredygtighed.

Og så er jeg altid blevet tiltrukket af at skabe små lokale udviklings- og miljøprojekter, hvor man anvender de lokale ressourcer samt samarbejdet med andre mennesker om at forbedre miljøet og forholdene lokalt.

 

Hvilke projekter har du arbejdet med inden for det grønne område – både professionelt og privat?

Der har været en lang række projekter. Jeg har jo arbejdet professionelt med det i over 20 år. For eksempel, var jeg i slutningen af 90erne med i et projekt omkring etablering af et økologisk typehus her i Thy. Energien til el og varme kom fra vedvarende energikilder, men der var også stor fokus på at finde det rette valg af byggematerialer samt isolering, som skulle sikre et minimalt behov for energi.

Et andet projekt – faktisk også et af de første jeg var med til – var et projekt omkring bæredygtig transport i Thy. Her samarbejdede vi med Center for fremtidsforskning. Jeg synes det er vigtigt, at kombinere nutiden med fremtidens behov og trends, når vi sætter projekter i gang.

Og så er der selvfølgelig de mange andre projekter i Thy og på Mors, som jeg har været med til. Jeg trives sammen med ildsjæle, der brænder for deres område eller virksomhed.

Og i min tid hos Thisted Kommune blev ”det grønne” ligesom også mit arbejdsområde. Her arbejdede jeg blandt andet med Energiske Thyboer, hvor vi gik ud og fik fat i nogle af de ”gamle” ildsjæle, lige som mig selv, der arbejder med tingene og fik dem og deres ideer frem i lyset.

 

Otto på talerstolen i Paris i 2013

Jeg var også med i arbejdet omkring Thisted Kommunes deltagelse til Klima-topmødet COP15 i København. Vi blev inviteret med til København for at profilere området og fortælle om, hvad Thisted Kommune gjorde på det praktiske plan i forhold til nedbringelse af CO2.

Derudover var jeg en del af et hold i Thisted Kommune, som rejste rundt i ind- og udland for at fortælle om kommunens indsatser i forhold til den vedvarende energi. Vi tog også imod en del besøgende, som kom for at lære mere om vores løsninger og vores måde at arbejde på.

 

Og privat har jeg været en af med-initiativtagerne til byfornyelsen her i Vestervig, hvor jeg bor, som vi startede tilbage i 2004. Her har vi fået fjernet 20 huse og alle grundene er blevet genanvendt på forskellig vis, så byen har ændret sig fra kun at være en handelsby til blive en mere åben by med grønne pletter og adgang ud til naturen.

 

Fårerne i frugtlunden er med til at give nyt liv til byen.

Jeg har også været initiativtager til en frugtlund her i byen, hvor vi har plantet omkring 1.000 buske og træer med frugter og bær og andre træer til gavn for mennesker og natur her i byen. Her kan byens borgere frit komme og plukke frugter og bær.

Og hvert år låner vi nogle får, som går og græsser i en fold på området, og det har været en stor succes. Det har været med til at skabe mere liv i byen. Stedet tiltrækker børnefamilier, bedsteforældre med børnebørn og børnehaven og når folk er ude at gå en tur, så skal de lige forbi og se til fårene.

 

Frugtlunden er også med til at give en bedre biodiversitet i byen. Vi har blandt andet fået flere fugle – faktisk er der er et kolossalt godt fugleliv herude, da der er masser af frugter og bær på træer og buske.

 

Otto Lægaard ved et af sine frugttræer. De nedfaldne frugter er føde til områdets fugle etc.

Og så dyrker jeg også meget selv. Jeg går meget op i frugttræer, æbletræer og andre træer og jeg prøver selv at fremavle nogle gamle sorter. Jeg arbejder også meget med urter.

Jeg har en del urter både inde i huset og ude i køkkenhaven. Jeg prøver også at tørre dem – både dem jeg selv dyrker, men også dem jeg finder ude i naturen, og bruger dem som krydderier eller te. Jeg konserverer også bær og meget andet – mest af alt fordi jeg bare ikke kan lade være.

 

 

Hvilke projekt(er) er du mest stolt over?

Det er svært at sige, for jeg er altid stolt over at være med til at fremme noget, som folk brænder for. Hvad enten det drejer sig om et lille slæbested, en sansehave eller et større byggeprojekt.

Dog vil jeg gerne fremhæve byfornyelserne, både her i Vestervig, men også i Bedsted, Hørdum, Ydby og Frøstrup og andre steder i Thy. Her har vi fjernet en masse gamle huse og at det er lykkes at få tilpasset det fysiske miljø, så kernerne i landsbyerne ikke længere virker forladte, men åbne og attraktive. Vi prøver altid at inddrage ”det grønne”. Både inde i byerne, men også ved at skabe adgang ud i naturen.

Et af de nye grønne byrum i Vestervig

Jeg har arbejdet meget aktivt sammen med folk rundt omkring, og jeg er stolt af de resultater vi har opnået og den innovation der er sket i forhold til genanvendelse af de nye byrum, hvor de gamle huse stod. Det er arbejdet omkring tilpasning og udvikling af de fysiske rum i landsbyen, som er min store passion.

Nedrivningerne kan jo ikke stå alene og det er en konstant udfordring at finde anvendelse for de tomme grunde. Her har bl.a. områdefornyelserne været en god ting.

 

Det har været spændende at lave byfornyelsesprogrammer og være projektleder sammen med ildsjælene i byerne. Min holdning er, at det vigtigt, at ildsjælene er med på det strategiske plan helt fra starten og omkring ledelsen af udførslen. Det er dem der ved hvad der er behov for og hvad der virker lokalt. Så sikrer vi også at pengene bliver brugt optimalt.

Skal jeg fremhæve et andet projekt, som virkelig peger ind i fremtiden så er det Frøstrup

og hele byfornyelsen her. Kroen og hele området omkring stadion og den gamle DLG bygning er renoveret og udviklet. Bag det hele ligger en klar strategi fra borgerne omkring samarbejde, fællesskab, bosætning, bæredygtighed og sundhed.

 

Energipunkt Frøstrup, hvor den tidligere DLG bygning idag fungerer som et demonstrationshus for grønne løsninger til private husstande.

Og nu da det her også handler om grøn energi vil jeg gerne fremhæve ”Energipunkt Frøstrup”. Her er der skabt et demonstrationshus i den gamle DLG bygning med varmepumper og andre vedvarende energiløsninger til den private husstand.

Huset drives af foreningen Hannik og en række virksomheder udstiller deres løsninger her. Jeg synes det er dejligt, at borgerne har taget denne udfordring op. Det er ud over det sædvanlige og jeg håber virkelig, at det kan komme til at gøre en forskel.

 

 

Hvilke projekter arbejder du med lige nu?

Indenfor den vedvarende energi, så sidder jeg med nogle spændende opgaver – eksempelvis omkring en mere optimal anvendelse og udnyttelse af den vedvarende energi, som produceres her i området. Det kan fx ske ved at sende den overskydende energi ud til lokale varmepumper, eller til nye produktioner, hvor vi kan anvende energien, eller ved at lagre energien lokalt.

Som det er i dag, så bliver den overskydende energi sendt ud af området, når der er højtryk i produktionen. Her kan man med fordel sende energien ud til lokale varmepumper, som jo også bruger ekstra energi, når det er koldt og blæser. At regulere på elforsyningen har også den fordel, at energiselskaberne ikke skal bruge så mange penge på at lægge flere ledninger, og nogle gange kan man være i den situation, at det ligefrem koster penge at komme af med den overskydende energi – som er tilfældet, når det bliver eksporteret til udlandet.

Ellers tager projektudvikling, meget af min tid. Én af de projekter jeg arbejder på for tiden, er hvordan landsbyer og kommuner på landsplan kan anvende tomme grunde, hvordan man får skabt grønne dyrkningsrum, lavet sansehaver, frugtlunde eller andre ting i samarbejde med områdets skoler, hvor børnene med lærerne kan komme ud og dyrke nogle ting. Noget den nye skolereform også lægger op til.

Her kan jeg udnytte den viden og erfaring jeg har indenfor området og derudover har jeg inddraget en pædagogisk konsulent, hvor vi samarbejder omkring inddragelse af skoler, får kortlagt de barrierer der kan være, og får udviklet en metode til udrulning og forankring af projekterne lokalt.

 

Hvilke projekter vil du gerne arbejde med i fremtiden?

Der er jo projektet, omkring dyrkning af grønne arealer gennem skole-landsby-samarbejde. Det er et projekt, som jeg forventer mig meget af og som jeg håber vi snart kan igangsætte.

Og så er der selvfølgelig ”byfornyelserne” – specielt i forhold til organiseringen af arbejdet – som jeg håber, jeg kommer til at arbejde meget mere med.

Endvidere vil jeg gerne være med til at sætte fokus på lokal forsyning af fødevarer. Vi har rigtig mange folk, der kan noget og det er vigtigt at få ført den viden videre til nye generationer.

Jeg brænder for at få udbredt noget mere omkring hvordan vi kan udnytte de kvaliteter, der er ved at bo på landet. Her kan vi selv dyrke vores frugt, urter og grøntsager – lige uden for døren. Her har vi nogle muligheder, som man ikke har i en storby. Det vil jeg gerne være med til at fremme, både over for dem, som flytter fra storby til landsby, men også overfor dem, som allerede bor i landsbyen.

Ja, det er bare nogle eksempler på, hvad jeg gerne vil arbejde med fremover – ideerne er mange og de står i kø.

 

Fortæl os om dit grønne projekt!

Har du en god idé til et grønt projekt i Thisted Kommune, er du velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi eventuelt kan være med til hjælpe det videre.

Kontakt:

Morten Sander

Projektleder, Plan- og Miljøafdelingen, Thisted Kommune

Kirkevej 9, 7760 Hurup

Mail: mosa@thisted.dk

Telefon: 99172246