Hanstholm Skole

Hanstholm skole ser tingene i et nyt lys – her er nemlig installeret nye energibesparende lysarmaturer og sammen med andre energisparetiltag er skolen energiforbrug reduceret med 40% over de seneste to år.

Hanstholm skole
Fyrvej 100, 7730 Hanstholm
Tlf.: +45 99 17 35 80
www.hanstholm-skole.dk
Email: hanstholm.skole@thisted.dk

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Kontakt Hanstholm skole
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for besøg: Efter aftale
 • Parkering: Parkeringsplads ved skolen
 • Offentlig transport: Rute 317 og 327 har stoppested på Bådsgårdsvej få meter fra skolen
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk.

 

blev der i 2010 foretaget en energimærkning ligesom også Thisted kommunes øvrige kommunale bygninger blev vurderet med henblik på nedsættelse af energiforbruget.
Resultatet af energimærkningen blev et sparekatalog med energispareforslag til en værdi af 40 mio. kr. Som en direkte følge af Thisted kommunes fremsynede energipolitik, har byrådet bevilget en pulje på 5 mio. kr. årligt til forskellige energisparetiltag. Bl.a. har alle folkeskoler i kommunen fået installeret solcelleanlæg til et samlet beløb på 2 mio. kr. Alle de tekniske tiltag som lys, varme, ventilation m.m. som er udført på Hanstholm skole de seneste år er gjort muligt af denne energisparepulje.
hanstholm-skole_20131008-DSC_4067Hanstholm skole er en stor skole med et areal på 8000 m2 hvoraf en del udgøres af et nybyggeri fra 2006. Skolens strømforbrug har været støt stigende, dels pga. strømslugende lysinstallationer, computere og smart boards og dels pga. forbrugsmønsteret. Men gennem installeringen af nye energibesparende lysarmaturer samt øget bevidsthed om slukning af computere og stand by lamper er skolens strømforbrug reduceret med godt 40 % over to år.

Solceller

hanstholm-skole_20131008-DSC_4058For at reducere skolens stigende udgifter til strøm, blev der i 2011 på et af skolens sydvendte tage opsat 165 solcellepaneler med en samlet ydeevne på 36 MW. I 2010 indkøbte skolen 221.000 kWh el mod 140.000 kWh i 2012 og forventet 110.000 kWh i 2013, hvilket er en reduktion på 50 % i forhold til 2010. Reduktionen skyldes primært udskiftning af belysning, en udskiftning som foregår løbende og vil kunne ses på elforbruget fremover. På computerne i biblioteket kan eleverne følge med i den daglige statistik over produktionen, som også anvendes i undervisningen. Produktionen på solcelleanlægget er ca 30.000 kWh pr. år.

Belysning

En væsentlig årsag til skolens høje strømforbrug var belysningen som ikke var energirigtig. Desuden var lyset ofte tændt i lokaler der ikke var i brug, fordi elever og lærere glemte at slukke efter sig. I samarbejde med elektrikerforretningen Bach El i Klitmøller har Hanstholm skole udskiftet en stor del af den eksisterende belysning med forskellige typer energisparepærer og LED lamper. F.eks. har klasseværelserne i A bygningen fået udskiftet 86 lamper af 80 watt til 172 base LED lamper af 12 watt. Lamperne er udstyret med følere så de automatisk slukkes når der ikke har været registreret bevægelse i rummet i 3-4 minutter. Dermed er problemet med lamper, der lyser hele natten løst. Til gengæld tændes lyset ikke automatisk ved bevægelse i rummet, men skal tændes på en kontakt. På den måde kan man smutte ind og hente sin taske uden at lyset tændes. Det sparer energi og forlænger pærernes levetid pga. færre tænd/sluk.

hanstholm-skole_20131008-DSC_4054Også SFO’en, musiklokalet og “Flyvefisken”, som er skolens specialafdeling, har fået ny LED belysning. Næste projekt er udskiftning af lamper i biblioteket.

LED pærerne er dyre i anskaffelse men til gengæld holder de meget længere end traditionelle pærer og halogenspots. De nye base LED lamper og tilhørende følere i A bygningens klasseværelser udgjorde en investering på 253.000 kr. med en beregnet simpel tilbagebetalingstid på 6-7 år.
LED belysning er en meget energieffektiv belysningsform, der, hvis man vælger den rigtige pære, kan give lige så god farvegengivelse og varme i lyset som de gammeldags glødepærer – og med et meget lavere energiforbrug. Energistyrelsen anbefaler at man vælger en pære med et Ra-indeks på mindst 80 for en ordentlig farvegengivelse, en farvetemperatur på mellem 2.600 og 3.500 Kelvin for et varmt lys samt en lysstyrke og spredningsfunktion der passer til lokalet.

Øvrige energisparetiltag

hanstholm-skole_20131008-DSC_4060Flere af skolens ventilationsanlæg er renoveret med nye motorer og ventilatorer med en meget bedre virkningsgrad end tidligere. Desuden er skolens CTS- anlæg blevet udbygget, så der er opnået en bedre grad af styring og overvågning af varme og ventilation, hvilket er med til at reducere både varme- og energiforbrug. Der er også lavet individuel rumstyring af varmen i nogle af lokalerne, så man kan nøjes med at have varme på i de lokaler der er i brug, i stedet for at varme en hel fløj op.

Nye forbrugsmønstre

Skolens pedel Jens Jespersen har fået en lettere hverdag med de nye selvslukkende lysarmaturer, for nu behøver han ikke holde øje med at lyset er slukket i ubenyttede lokaler. Til gengæld kræver det stadig en aktiv indsats at få alle til at huske at slukke computeren når de går hjem, og med over 100 pc’er på skolen er det ikke ligegyldigt, om man får slukket. Ellers husker Jens det – og slukker på hovedkontakten.

hanstholm-skole_20131008-DSC_4064Et kommende fokusområde inden for besparelser er vandforbrug. Her vil skolen gerne lære eleverne at spare på vandet i f.eks. billedkunst- og hjemkundskabslokalerne.

Varmeforsyning

Hanstholm skole et tilkoblet fjernvarmenettet fra Hanstholm Varmeværk, som producerer varme fra flere forskellige kilder bl.a. procesrestvarme fra Hanstholm Fiskemelsfabrik og vindenergi fra vindmøllerne på nærliggende Hjertebjerg. Møllerne leverer strøm til en gigantisk elkedel, som varmer fjernvarmevandet op til de ca 72 grader der kræves før det sendes ud til forbrugerne. Hanstholm skoles fjernvarmeforbrug var i 2012 på 735 MWh.

Fakta

 

 • Solceller, produktion: Ca 30.000 kWh årligt
 • Fjernvarmeforbrug: 735 MWh i 2012.