Grønne Grunde i Ydby

Inden for de seneste år har Thisted kommune stået over for en stor udfordring: Hvad stiller man op med de tomme grunde der bliver tilbage når der med hjælp fra nedrivningspuljen er fjernet et antal overflødige og forfaldne huse? For selv om det umiddelbart har stor effekt at få ryddet op i en utidssvarende bygningsmasse, så vil en tom grund med tiden også se trist ud, hvis den ikke inddrages som et aktiv i byens rum. Den bedste løsning er selvfølgelig at nogen køber grunden og bygger et nyt hus, men det er ikke tendensen lige i øjeblikket. En anden god løsning er, når naboen køber den tomme grund for evt. at udvide sin have, men hvis naboerne er ældre mennesker, er det ikke så aktuelt. Og med den fart nedrivningerne har på, vil kommunen hurtigt stå med en uoverskuelig stor vedligeholdelsesbyrde. ydbyvej-170_20120514_0135
Derfor har Thisted kommune taget udfordringen op og i en utraditionel løsning tilbudt borgerne i bl.a. Ydby at overtage de tomme grunde. Med denne form for borgerinddragelse bliver de grønne grunde et aktiv for byen, hvor beboerne selv beslutter, hvad pladsen skal bruges til. Og planen er ikke blot at spare kommunen penge – det er også en metode til at udvikle medejerskab og støtte borgernes eget engagement i deres bys udvikling.

Fra kro til kroket

På Ydbyvej 170 lå Ydby Kro, strategisk placeret lige overfor stationen og opført samtidig med Thybanens indvielse i 1882. Kroen var i generationer byens naturlige samlingspunkt for fester, møder og andre sammenkomster, men bygningen var efterhånden blevet utidssvarende og kunne ikke konkurrere med det nybyggede Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter samt Boddum-Ydby friskole. I juni 2012 blev bygningen revet ned og efterfølgende fik byen brugsretten over den tomme grund. Boddum-Ydby Idrætsforening, Ydby Håndværker- og Borgerforening samt Thisted kommune udarbejde i fællesskab en plan for grunden: Ved hjælp af kommunal støtte og frivillig arbejdskraft fra de to foreninger, er der nu etableret en petanque- og kroketbane på pladsen for Ydby Kro.

ydbyvej-170_2013-2910-2 Anlæggelsen afspejler en stor interesse for petanque og kroket i Ydby. Idrætsforening besidder således Danmarksmesterskabet i DGI’s landsmesterskaber i kroket i både par-turnering og enkeltmands-turnering, og lige bag den nyanlagte bane ligger klubhuset.
Der er planlagt en beplantning med buske på pladsen, ligesom der også skal opstilles borde og bænke. Idrætsforeningen og Håndværker- og Borgerforeningen står for at vedligeholde pladsen med bidrag fra Thisted kommune.
Byens historie strækker sig dog meget længere tilbage i tiden end til kroen og jernbanen. Det vidner de mange bronzealdergravhøje i oplandet om, og Ydby kirke er en fin romansk kvaderstenskirke. Også vikingetiden er der spor af, i form af en runesten fra Flarup i Ydby sogn. Dvs. den originale Flarup runesten ved ingen længere hvor er, men den kendes i tegneren Søren Abildgaards aftegninger fra 1767. Abildgaards tegninger befinder sig i dag på Det Kongelige Bibliotek og det er disse, der ligger til grund for stenhugger Erik Jensens reproduktion af Flarupstenen, som nu er opstillet umiddelbart øst for petanquebanen og nord for kroketbanen. Indskriften læser, oversat til nutidsdansk,: “Troels satte sammen med Leves sønner på dette sted sten efter Leve”. Og selv om stenen altså ikke længere er opstillet på sit originale sted, så ville både Troels og Leve nok have været godt tilfredse med, at deres mindesten nu igen står på et synligt og befærdet sted, sådan som det oprindeligt var meningen. ydbyvej-170_2013-2910-3

En bypark ved mølleåen

Kælkebakke, fodboldbane, bålplads og ny beplantning er blot nogle af planerne for den 15.000 m2 store grund på Ydbyvej 184 som er en af de Grønne Grunde, Ydby Håndværker- og Borgerforening overtager fra Thisted kommune. Grunden er opstået, fordi den gamle dyrlægebolig er blevet fjernet. Før i tiden var der ud over dyrlægebolig også et tivoli på grunden, så idéen om et rekreativt område til brug for alle i Ydby er ikke fremmed. Og med Holmgård Mølleå rislende i baghaven har børnene rig mulighed for at få våde tæer, når de ikke lige spiller fodbold.

En Grøn Grund med potentiale

ydbyvej-224_2013-2910-2 På hjørnet af Ydbyvej og Oddesundvej, lige overfor Spar købmanden, ligger endnu en af Ydbys Grønne Grunde. Grunden er sået til med græs som slåes af Håndværker- og Borgerforeningen. Beliggenheden ved den stærkt trafikerede hovedvej A11 stiller særlige krav til benyttelsen af grunden, som helst ikke skal tage opmærksomheden fra trafikken. På den anden side er grunden god at have råderet over, hvis der på et tidspunkt skal laves en form for trafikregulering i forbindelse med købmandsforretningen.
En Grøn Grund behøver ikke være et sted, hvor der sker en masse. Det kan også være en pause i indtrykkene, en mulighed for øjet at falde til ro. I Ydby skaber de grønne grunde både plads til aktivitet og refleksion, og danner dermed rammen om et godt landsbyliv i Ydby under mottoet: Fremtid og liv ved fælles initiativ.

Ydby Håndværker- og Borgerforening
www.ydbythy.dk