Grønne Grunde i Hørdum

Med baggrund i Thisted kommunes nedrivningspulje er der inden for det seneste par år fjernet 10 forfaldne og udtjente huse i Hørdum.
Det er noget der pynter i bybilledet og er med til at skabe fremdrift i en by med engagerede borgere og en aktiv håndværker- og borgerforening. Men en tom grund kommer hurtigt til at se lige så forladt ud som et tomt hus og derfor gør Thisted kommune i samarbejde med Hørdum Håndværker- og Borgerforening en stor indsats for at få de tomme grunde i spil igen. Og indtil videre er det lykkedes rigtig godt.

Spejderne og Den Gamle Station

I Hørdum vil man gerne værne om den gamle stationsbygning. Bygningen symboliserer på en måde byens oprindelse, for stationsbyen Hørdum fandtes ikke før Thybanen blev etableret i 1882. Tidligere lå bebyggelsen omkring kirken ca. 1,5 km øst for den nuværende by. Derfor hænger stationen uløseligt sammen med Hørdums identitet, selv om det at være stationsby har fået følgeskab af mange andre identitetsskabende begreber gennem tiden.
Hørdum Håndværker- og Borgerforening ejede og drev gennem mange år Den Gamle Station som flittigt blev brugt til fester, møder og andre sammenkomster. Stationen var byens forsamlingshus. Men tiderne skifter og lokalerne var ikke længere tidssvarende.

Sportsvej_22-242013_11 Derfor vedtog Borgerforeningen at overdrage bygningen til den lokale afdeling af de Grønne Spejdere som netop var på udkig efter et nyt klubhus. Desuden gav Thisted kommune spejderne to sammenhørende grunde, Sportsvej 22 og 24, tæt på stationsbygningen, så der er udenoms plads at boltre sig på. Med denne løsning er alle vindere: Borgerforeningen slipper for udgifter til vedligeholdelse af stationen men bevarer bygningen som en aktiv del af byens liv, og kommunen sparer udgiften til pasning af to tomme grunde. Men vigtigst af alt: Piger og drenge i Hørdum har fået et godt sted at være spejder mange år frem i tiden.

Gang i petanquekuglerne

tårnvej-19_2013-2910-3 Også de ældre generationer i Hørdum er aktive i friluftslivet. Byen har hele to petanque- og kroketklubber og er vært for både årlige stævner, regionsmesterskaber og stævner med naboklubber. Derfor var det en stor fornøjelse for de to klubber at modtage grunden Tårnvej 19 af Thisted kommune, som oven i købet også betalte granitskærver til en petanquebane / p-plads der nu udgør byens petanquebane lige ved siden af fodboldbanen. Der er planer om at etablere en toiletvogn i forbindelse med banen og måske også ophængning af en hjertestarter.

Nyt håb på Nyhåbsvej

nyhåbsvej-11_20110523_0029_A På Nyhåbsvej 11 vokser nu næsten helt symbolsk nyt håb frem på grunden for et nedrevet hus. Her har Borgerforeningen nemlig plantet små nordmandsgraner, som med tiden skal vokse op og blive til juletræer. På den måde får Hørdum-borgerne glæde af træerne både mens granerne pryder den tomme grund og når de endelig er store nok til at blive fældet og komme ind i stuerne. Træerne passes af en frivillig grøn arbejdsgruppe som mødes nogle gange om året for at luge mellem rækkerne. På en lille høj bagved står om sommeren en “personalebænk”, hvor arbejdsgruppen holder pauser og nyder en forfriskning sponsoreret af Borgerforeningen. Om vinteren, når lugetjansen er på stand by, sørger den frivillige arbejdsgruppe for at holde fortovet foran Nyhåbsvej 11 fri for sne og is.

Fra Brugsforening til gedemark(ed)

Nyhåbsvej 13 var engang adressen for Brugsforeningen i Hørdum. Nu er det efterhånden mange år siden den sidste liter mælk røg over disken og bygningen blev revet ned, men siden er der ikke rigtig sket noget med grunden. Ejeren ville egentlig have bygget sig et hus der, men den plan blev aldrig realiseret, og nu har noget helt andet overtaget den tomme grund: En flok geder går fornøjede rundt og skaber god stemning, hvor der før var tomt og trist. Det er allerede blevet en tradition for børnefamilier at cykle en aftentur forbi Nyhåbsvej 13 med brød til gederne, der ved lyden af raslende poser straks kommer springende hen til hegnet. Dagplejerne i Hørdum bruger også stedet som udflugtsmål med børnene, og der er opstillet et bord med bænke så man kan sidde og spise sin madpakke mens gederne forventningsfulde venter på rester.
nyhåbsvej-11-13_2013-3110-3 Stedet drives i skøn forening mellem Hørdum Håndværker- og Borgerforening, som holder fortovet med snerydning osv. og Jens Peter, en lokal landmand, som ejer gederne og sørger for pasning og pleje. En nabo leverer vand til dyrene. Gederne går bag et el-hegn som Thisted kommune har betalt og Borgerforeningen sat op. Midtthy El i Snedsted sponsorerede tilslutningen til elnettet og elselskabet Thy-Mors Energi har gratis sat en elmåler op. Ved fælles hjælp er Hørdum nu sikret et hyggeligt grønt område til glæde for byens borgere og andre som her stopper op og holder en pause med indlagt underholdning.

Private grunde

leginvej-4_11_16_2010_2BBJ_2514 Ikke alle de tomme grunde som opstår i Hørdum når et udtjent hus rives ned bliver offentlig tilgængelige. F.eks. har Andreas Maskinstation købt nabogrunden Legindvej 2 og indrettet en praktisk og bekvem opmagasineringsplads mens grunden på Tårnvej 3 er blevet delt lige over mellem to naboer, som på den måde fik større haver. At grundene kan bruges til at styrke det lokale erhvervsliv og måske øge værdien af eksisterende grunde er bestemt en af bagtankerne med Thisted kommunes nedrivningsplan. Og man ved jo aldrig – måske får nogen den idé at bygge et nyt hus på en af de grønne grunde.

Et kig i krystalkuglen

nyhåbsvej-13_2013-2910-4 Hørdum Håndværker- og Borgerforening har mange planer for byens fremtid og samarbejder godt med Thisted kommune. Bl.a. har kommunens nedrivningsprojektet trukket en bevilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 500.000 kr til byfornyelse i Hørdum med sig. Et beløb som suppleres med 1 mio. kr fra Thisted kommune, hvilket er noget der for alvor vil kunne mærkes i Hørdum. Håndværker- og Borgerforening inddrager hellere end gerne folk i Hørdum i planlægningen gennem f.eks. borgermøder og forslagskasser. På den måde er idéen til en humlehave på Nyhåbsvej 5 opstået. Forslaget er stillet af en Hørdumborger som brygger øl i sin fritid. Tiden vil vise, om det lille påtænkte parkanlæg på Nyhåbsvej kommer til at rumme råvarer til ølproduktion. Et andet forslag går ud på etablering af stisystemer rundt i byen. Ønsker, håb og forventninger til Hørdums fremtid er der i hvert fald ikke mangel på og byens motto sammenfatter på forbilledlig vis, hvad Grønne Grunde handler om:

“Sammen kan vi mere og succes er altid bedst at dele med andre”.