Grønne Grunde i Heltborg

Landevejen 4 i Heltborg er en grund med en markant beliggenhed på hjørnet af Dalstræde og Landevejen umiddelbart efter indkørslen til landsbyen fra syd. Men huset som lå på grunden var forfaldent, og pyntede ikke længere i landskabet. Som en del af Thisted kommunes nedrivningspulje blev huset fjernet, og grunden tilbudt Heltborg Borgerforening til fri afbenyttelse. Borgerne i Heltborg har øje for deres bys kvaliteter, bl.a. den smukke beliggenhed med det ene fantastiske kig ud over Limfjorden efter det andet. Derfor tog Borgerforeningen i Heltborg glade imod grunden og øjnede en mulighed for her at skabe et roligt grønt hjørne til glæde for borgerne i Heltborg og alle andre forbipasserende.

Et plus for byen

landevejen-4_2013-2910-5 Landevejen 4 er nu blevet et plus for byen. Grunden henligger som en grøn grund og er en fin lille plet der signalerer overskud og blik for detaljen. Grunden er lagt ud i græs og vedligeholdes af 3-4 Heltborgere, som skiftes til at slå græsset i sæsonen. Og sådan er det planen, det skal blive ved med at være; et grønt område med runde hjørner og kantsten til at holde det hele på plads. Trafiksikkerheden er øget, især for trafikanter, der bevæger sig fra Dalstræde ud på Landevejen og som nu har fået et godt udsyn over forholdene. Det har også givet et gevaldigt løft, at der i 2013 er kommet ny asfalt på vejene i Heltborg. Landsbyen er et godt eksempel på, at selv mindre forbedringer gør en stor forskel. Borgernes stolthed over deres by vokser og man giver gerne et ekstra nap med.

Heltborg Borgerforening

En aktiv borgerforening i Heltborg med et medlemstal på omkring 100 er med til at sikre liv i byen. Borgerforeningen arrangerer alt fra biograf- og teaterture til virksomhedsbesøg og sankthansfest på sportspladsen. Og én gang om året samles alle i byen til byrensning. Så bliver der samlet skrald langs vejene og byen gøres klar til at modtage sommerens gæster.
Heltborg Borgerforening samarbejder også med Hørdum Kulturlandsby om musikarrangementer som gerne afholdes på Heltborg Museum, en del af Museet for Thy og Vester Hanherred. I det hele taget deltager folk i Heltborg flittigt i arrangementer på deres lokale museum.

Forsamlingshuset

I modsætning til mange andre landsbyer har Heltborg et velfungerende og meget brugt forsamlingshus, som d. 6. november 2013 kunne fejre 100 års jubilæum, og altså siden 1913 har dannet rammen om store begivenheder i Heltborgernes liv. Og det på trods af en lidt usikker start, hvor Heltborg og Ullerupborgerne var meget uenige om forsamlingshusets kommende beliggenhed og anvendelse. Én fraktion var f.eks. ikke meget for, at der skulle være dans i huset. Idag huser forsamlingshuset bl.a. Herreklubben hvis omkring 27 medlemmer mødes en gang om måneden til mad og kortspil. Også Møllelauget bruger forsamlingshuset til deres årlige loppemarked.

Heltborg og fremtiden

Landevejen-4_20110627_0115 Ingen i Heltborg er blinde for den udfordring de små landsbyer har i kampen mod affolkning og hvad det fører med sig af tomme usælgelige huse. Men det bliver ikke set som en undskyldning for at give op og lade stå til. Det er ikke utænkeligt, at der med hjælp fra Thisted kommune skal fjernes flere udtjente bygninger i Heltborg. Det skræmmer ikke indbyggerne. For med efterfølgende etablering af små grønne oaser som Landevejen 4, er de nemlig indstillede på, at bevare Heltborg som stedet med de smukke udsigter. Og det er et varemærke, der er værd at kæmpe for.