Grønne Grunde i Frøstrup

I 2009 tog borgerne i Frøstrup en vigtig beslutning: Den negative spiral med fraflytninger og tomme huse skulle vendes så Frøstrup igen kunne være et attraktivt sted at bo for folk i alle livsaldre.

Frøstrup og Omegns Borgerforening indkaldte til borgermøde, hvor 200 borgere i fællesskab frembragte et ambitiøst byfornyelsesprogram for Frøstrup. I samarbejde med Thisted Kommune og Realdanias projekt “Mulighedernes Land” om nye veje til udvikling i yderområder gik Frøstrups borgere efterfølgende i gang med at realisere byfornyelsesprogrammets punkter ét for ét. Mange ønsker er allerede på forbilledlig vis blevet til virkelighed, men både borgerforeningen, idrætsforeningen, byfornyelsesforeningen Hannik og alle andre involverede ved, at man ikke kan hvile på laurbærene. Skal udviklingen fortsætte i den rigtige retning kræver det en fortløbende indsats og den er borgerne i Frøstrup villige til at yde – de har nemlig fået bevis for at samarbejde og fælles mål flytter grænserne for, hvad en landsby kan opnå.

Søndergade 16 – byens aktivitetsplads

soendergade-16-_07-01-2014-16-web Et af ønskerne i byfornyelsesprogrammet var en ny aktivitetsplads i forbindelse med sportspladsen. Her var Søndergade 16 en oplagt mulighed og et faldefærdigt hus på grunden kom med i Thisted Kommunes nedrivningspulje, som er et led i regeringens vækstplan for Danmark, hvori der er afsat midler til landsbyfornyelse for at gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne. Kommunen overdrog den tomme grund til Frøstrup og Omegns Borgerforening som i samarbejde med Sparekassen Thys afdeling i Frøstrup, idrætsforeningen samt ejeren af naboejendommen iværksatte anlæggelsen af den nye aktivitetsplads. Grunden indgår i en større opgradering af området omkring sportspladsen.

soendergade-16-_07-01-2014-12-web Der er anlagt siddepladser ned til fodboldbanen samt en parkeringsplads, så forholdene for tilskuere til arrangementer på sportspladsen forbedres væsentligt. Derudover er der planlagt en lege-/ fitnessplads. Med den nye aktivitetsplads er der også blevet mulighed for at afholde udendørs musik- og teaterarrangementer, ligesom andre nye og spændende tiltag som f.eks. en årlig æblefest har fået gode rammer. Anlæggelsen af en sansehave er i støbeskeen og Frøstrup Minilandsby arbejder på opsætning af en kopi i miniformat af byens gamle vandmølle. Aktivitetspladsen ligger tæt på Frøstrup Gl. Kro og er en integreret del af det nye medborgerhus’ omgivelser. Projektet har desuden modtaget økonomisk støtte fra Lokale og Anlægsfonden, LAG Thy-Mors samt Thisted Kommune og den Grønne Ordning, som har udløst penge ved etableringen af det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild Klitplantage.

Frøstrup Gl. Kro – et moderne medborgerhus

soendergade-16-_07-01-2014-14-web Ønsket om et mødested til glæde for alle i Frøstrup og omegn uanset alder og køn stod højt på listen over ønsker til en ny og forbedret udgave af byen. Borgerne i Frøstrup kunne se, at et velfungerende mødested er en absolut nødvendighed i et driftigt lokalsamfund. Kroen, en markant og central placeret bygning, dannede i mange år rammen om vigtige begivenheder i Frøstrup-borgernes liv lige fra bryllup, barnedåb og begravelse til høstfest og juletræsfest. Kroen var dog ikke længere et attraktivt samlingssted, både økonomien og bygningen trængte til en saltvandsindsprøjtning. Men en gruppe borgere kunne se potentiale i den gamle kro og dannede foreningen Hannik som købte kroen og iværksatte en omfattende istandsættelse i samarbejde med Thisted Kommune, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Statens Indsatspulje og Tegnestuen Rødbro og Frederiksen. Efter en imponerende frivillig arbejdsindsats fremstår Frøstrup Gl. Kro i dag som byens synlige mødested med plads til foreninger, klubber, arrangementer og aktiviteter for alle interesserede. Kroen er igen blevet et socialt samlingspunkt, et kulturhus og medborgerhus som finansieres af lejeindtægter af lokaler og en stor frivillig indsats. Rammerne for et aktivt socialt liv i Frøstrup og omegn er genskabt og projektet har samtidig været med til at styrke byens identitet og profilering udadtil – hvilket Frøstrups borgere er udmærket klar over, er et vigtigt element i tiltrækningen af nye beboere.

Godt samarbejde med Thisted Kommune

soendergade-16-_07-01-2014-19-web Gennem hele forløbet med revitalisering af Frøstrup har det været en vigtig faktor at Thisted Kommune og borgerne i Frøstrup fungerer som samarbejdspartnere. Borgerinddragelse sikrer projekternes effekt og holdbarhed, for det er borgernes følelse af ejerskab, der skal bære den investering af tusindvis af frivillige arbejdstimer som kræves for at byfornyelsesprogrammer som det i Frøstrup lykkes og blomstrer. Borgerne i Frøstrup er igen stolte af deres by og opskriften på success gives gerne videre: “Tiden er til sammenhold – hvis vi vil noget med vores lokalområde”.
www.hannik.dk