Grønne Grunde i Bedsted

I Bedsted tog en gruppe borgere i 2011 initiativ til dannelsen af en byforskønnelsesgruppe hvis formål er, ja byforskønnelse i Bedsted. Baggrunden var et ønske om aktivt at forsøge at vende en negativ udvikling, hvor massive fraflytninger og landsbydød lurede i en ikke alt for fjern fremtid. Initiativet korresponderer godt med Thisted Kommunes igangværende indsats i landdistrikterne for at fjerne gamle overflødige huse så lokalområderne får et løft. Byfornyelsesgruppen samarbejder med Thisted Kommune samt et korps af frivillige hjælpere i Bedsted, som står klar når arbejdet skal udføres.
I starten af året mødes byforskønnelsesgruppen med hjælperkorpset for at tale om forskønnelsesopgaver, oprettelse af nye frivilliggrupper og planlægning af arbejdsdage. Derefter har de enkelte frivilliggrupper selv ansvaret for organisering af opgaverne på deres område med arbejdsplaner osv. På den måde kan man trække på de frivillige kræfter uden at overbebyrde folk med opgaver de ikke er interesserede i. Man behøver kun melde sig til at løse de opgaver der passer til ens temperament, interesser, arbejdstider, førlighed osv. Den flade struktur i byforskønnelsesgruppens organisering giver plads til hjælperkorpsets egne initiativer, hvilket er med til at styrke engagementet.

Bedsted Thy Byforskønnelse ApS

Vestervigvej-35-37_2013-2910-2-webI efteråret 2012 tog byforskønnelsesgruppen initiativ til stiftelsen af et anpartsselskab. Bedsted Thy Byforskønnelse ApS har til formål at rejse kapital til gruppens aktiviteter, da der er brug for et selskab, der især kan være en aktiv medspiller ved køb og salg af grunde i Bedsted. I løbet af kort tid blev der givet tilsagn om kapital på 147.000 kr, hvoraf 15.000 kr var en gave, der blev indkaldt til generalforsamling og selskabet var en realitet. Anpartshavere er borgere, foreninger og virksomheder, der alle har set køb af anparter som en investering i Bedsteds fremtid. I efteråret 2013 foretog selskabet sit første køb: Østergade 14 og ret hurtigt derefter lykkedes det også selskabet at købe Østergade 16. Den ene grund havde stået tom længe mens den anden for nyligt var blevet ryddet af Thisted Kommune med baggrund i nedrivningspuljen. De to grunde skal i løbet af foråret 2014 planeres og gøres klar til salg. Anpartsselskabet ser optimistisk på mulighederne for salg af de to grunde, for stemningen er vendt i Bedsted gennem de seneste år. En holdningsændring fra afventende til aktive, handlende borgere har medført en positiv atmosfære, hvor troen på en fremtid for Bedsted som velfungerende landsbysamfund er fremherskende. Borgerne i Bedsted sidder ikke med hænderne i skødet og venter på at kommunen sørger for alt, for det er der ikke råd til. Men ved fælles indsats kan borgere og kommune løse mange af de opgaver, som er afgørende for byens trivsel.

Et grønt anlæg på Vestervigvej 35-37

Vestervigvej-35-37_2013-2910-6-webThisted Kommune fjernede i 2013 to forfaldne huse på Vestervigvej i udkanten af Bedsted. Det gav et markant løft til området, men var samtidig en udfordring, da en grund som ikke vedligeholdes, kan være lige så trist at se på som et faldefærdigt hus. Med det i tankerne trådte Byforskønnelsesgruppen til og tilbød at passe grunden mod at kommunen sørgede for planering og såning af græs. Et hold frivillige hjælpere har ansvaret for anlægget og laver selv arbejdsplaner så græsset bliver slået om sommeren og sneen ryddet fra fortovet om vinteren. Der er opsat et bord med bænke, og det lille anlæg giver nu forbipasserende indtryk af velplejethed og overskud, hvadenten man er på vej ud af byen eller kommer til Bedsted fra vest. Borgernes frivillige engagement er værdifuldt både for Thisted Kommune og for Bedsted by, der ændrer karakter når de frivillige får ejerskab og føler ansvar for og stolthed over byens udvikling.

Fra plejehjem til lejrskole

Samarbejdet med Thisted Kommune strækker sig også til planerne for Rønhedecenteret, Bedsteds nu nedlagte plejehjem. Kommunens tanke var at fjerne bygningerne men byforskønnelsesgruppen så muligheder i det gamle plejehjem. Efter inddragelse af interessegrupper på området har byrådet nu givet grønt lys for, at den nyeste del af centeret bevares og omdannes til lejrskole, som skal ejes og drives af en selvejende institution. Kommunens opgave bliver nedrivning af de ældre bygninger mens ombygningen af 16 tilbageværende lejligheder til lejrskole tænkes finansieret af fonde. Bedsted ligger godt placeret i forhold til Nationalpark Thy og er med togforbindelsen og gode cykelstier til nationalparken et godt sted til en lejrskole.

Rønhede Plantage og vejen dertil

Borgerne i Bedsted er så privilegerede at have en offentlig tilgængelig skov i gåafstand fra centrum. 100 ha plantage med afmærkede stier, skovlegeplads og bålsted. Som en af de første opgaver påtog byforskønnelsesgruppen sig i 2012 at renovere stien ud til Rønhede Plantage med stabilgrus og skærver, så stien nu er egnet til både at cykle og løbe eller gå en tur med barnevognen på. I sensommeren 2014 gik en gruppe frivillige igen igang med skovl og trillebør (samt to gravemaskiner og to minilæssere), for at forlænge stien de resterende 500 m ind gennem skoven til skovlegepladsen. Efter en lang arbejdsdag, der startede kl. 7 om morgenen og sluttede kl 10 om aftenen, var den nye sti en realitet.

I samarbejde med Thisted Vand har byforskønnelsesgruppen ligeledes etableret et rekreativt område langs stien umiddelbart før skoven. Et regnvandsbassin udgør en lille sø og områdets borde og bænke er sponsoreret af lokale firmaer. Som det er kendetegnende for byforskønnelsesgruppens arbejde er det et frivilligt korps af hjælpere, der passer området i samarbejde med Thisted Vand.

I byforskønnelsesgruppen er viljen til Bedsted stærk ligesom troen på fremtiden er det. For, som det formuleres, det er i virkeligheden de ressourcestærke familier og individer, der vælger livet på landet. Det kræver nemlig en ekstra indsats at holde landsbysamfundene i live, og det er ikke en selvfølge at købmanden og skolen eksisterer om 15 år. Men den ekstra indsats kan også give høj livskvalitet i form af bl.a. sammenhold og fællesskabsfølelse. Og det er værdier, der sættes pris på i Bedsted.