Grøn varme i Hanstholm

Den 19. september 2015 indviede Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. deres nye flis-fyrede anlæg, som erstatter brugen af bioolie. Nu produceres varmen primært ved hjælp af flis, overskudsvarme fra Hanstholm Fiskemelsfabrik og en elkedel drevet af vindmøller. Kun i de mest belastede perioder tager de deres naturgaskedler og – motorer i brug.

I Hanstholm blev det første varmeværk etableret i 1965. Og der er sket meget siden. I 1994 blev der etableret et Kraftvarmeværk. Nu kunne der både produceres varme og strøm. Og gennem de seneste år er der blevet investeret i en bred vifte af produktionsanlæg, så de i dag har et varmeværk, der produceret miljøvenlig, CO2-neutral og billig varme med en høj forsyningssikkerhed.

Værket leverer varme til Hanstholm by og Ræhr by. Strømmen aftager Thy-Mors Energi. Flisen til det nye flis-fyrede værk kommer for en stor dels vedkommende fra Thy og Hanstholm Fiskemelsfabrik leverer overskudsvarme til fjernvarmeproduktionen. En rigtig god historie om rigtig godt lokalt samarbejde, som generelt kendetegner Thy.

Samlet set giver projektet både en reduktion af værkets varmeproduktionsomkostninger samtidig med, at der opnås en miljøgevinst ved, at værkets produktionsapparat udskiftes med ny og renere teknologi.

Påvirker Thisted Kommunes CO2 regnskab positivt

Projekter som dette påvirker Thisted Kommunes samlede CO2 regnskab positivt, samtidig med at det understøtter bosætningen i den nordlige del af kommunen. For lave varmepriser og miljørigtig produktion betyder også noget, når man skal finde et nyt sted at bo.

Læs mere om Hanstholm Varmeværk på www.hanstholmvarmevaerk.dk