’Grøn Ordning’ støttede en motionsbane til Østerild

En ny friluftsmotionsbane har skabt liv omkring Østerild Multicenter

Der bliver grinet, pustet højt og snakken går udenfor Østerild Multicenter. Her er børn, unge, voksne og ældre i fuld sving med at bruge friluftsmotionsbanen, som ved hjælp af et tilskud fra ”Grønne Ordning” og masser af frivillig arbejdskraft er blevet et trækplaster ved byens idrætscenter.

haninspektoer

Både bestyrelsen og halinspektør Torben Pedersen (t.v.) i Østerild Multicenter har bidraget til projektet med en masse frivillige timer. Der er f.eks samlet borde og bænke, gravet huller, sået græs og meget mere.

Østerild er dermed en af de landsbyer, som har gjort brug af den nye ”Grøn Ordning”, som giver tilskud til de områder, hvor der opsættes vindmøller.

Vi møder Else Guldberg, som har stået for at søge pengene hjem og få realiseret friluftsmotionsbanen. Hun er en af de aktive pensionister i byen og lægger en masse frivillige timer i Østerild Multicenter, hvor hun langer slik og sodavand over disken i kiosken og er freelance-fondsmedarbejder. Derfor blev det også hende, som skrev ansøgningen til ”Grøn Ordning”.

– Vi har jo altid brug for ekstra midler, så her er ordningen en kærkommen lejlighed til at få nogle nye ting realiseret i byen, siger Else Guldberg.

Mange frivillige

”Grøn Ordning” finansierer halvdelen af et projekt og støttede med 182.000 kr. ud af de i alt 364.000 kr. projektet kostede. Så Else Guldberg måtte også søge andre fonde og det lykkes at få 150.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, og så var der selvfinansiering på 32.000 kr. fra Østerild Multicenter, fortæller hun.

– Det mest fantastiske er, at der er rigtig mange frivillige, som har bidraget til at få projektet til at lykkes. Både bestyrelsen og halinspektør Torben Pedersen i Østerild Multicenter og en masse andre frivillige har f.eks samlet borde og bænke, gravet huller, sået græs og meget mere, forklarer hun.

I maj 2014 – efter to års fondsansøgning og praktisk arbejde – blev friluftsmotionsbanen indviet af byrådsmedlem Henning Jensen, da foreningerne holdt deres årlige aktivitetsdag.

– Det var en skøn dag, og banen er virkelig blevet brugt meget. Den har skabt et helt andet liv omkring centeret og ved siden af hygger seniorklubben sig med at spille krolf, fortæller Else Guldberg.

Få det bedste ud af det

Else Guldberg er pensionist og frivillig i Multicenter Østerild. Det er hende, der har søgt pengene hjem til den nye friluftsmultibane. Hun var oprindeligt imod testcenteret, fordi området ville miste natur. Men i dag prøver hun at få det bedste ud af det – blandt andet ved at søge ”Grøn Ordning”.

Else Guldberg er pensionist og frivillig i Multicenter Østerild. Det er hende, der har søgt pengene hjem til den nye friluftsmultibane. Hun var oprindeligt imod testcenteret, fordi området ville miste natur. Men i dag prøver hun at få det bedste ud af det – blandt andet ved at søge ”Grøn Ordning”.

Hun var faktisk oprindeligt en af dem, der protesterede mod det store nye nationale testcenter for store vindmøller. Ikke så meget på grund af vindmøllerne, men mere den natur området ville miste.

Men som hun siger i dag:

– Nu er det placeret her, og så skal vi også have det bedste ud af det – blandt andet ved at søge de midler, vi har mulighed for.

”Grøn Ordning” er netop etableret for at give tilskud til de områder, som vindmøllerne opsættes i, med det formål at give en bedre forståelse blandt lokalbefolkningen for opsætningen af møllerne.

Ny ansøgning på vej

Else Guldberg har derfor også allerede været i gang ved tasterne igen. Hun har på vegne af Østerild Multicenter søgt om at få renoveret byens tennisbane, der er groet til.

– Den skal renoveres til en nyistandsat tennisbane og forbedres med udstyr, så den også kan bruges bl.a. til fodboldtennis og volleyball, forklarer Else Guldberg.

Ansøgningen er sendt og godkendt i Thisted Kommune og nu afventer hun Energinets godkendelse af ansøgningen. Østerild–Hunstrup Sparekasse Fonden har på forhånd bevilget kr. 39.600,- kr. til selve oprensningen af den gamle bane.

Med ‘Grøn Ordning’ kan du få tilskud til:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen
  • Ansøgningen skal sendes til Thisted Kommune, og skal også godkendes af Energinet.dk.

Læs mere om Grøn ordning her