EUC Nordvests Nulenergihus

På Teknisk Gymnasium – HTX, EUC Nordvest i Thisted er energibesparelse og klimateknologi på skoleskemaet. Elever og lokale håndværkere har sammen projekteret og opført et lavenergihus, der viser fremtiden inden for energirigtigt byggeri. Du kan få en rundvisning i huset og opleve, hvordan tiltag som varmepumpe, solceller, store vinduespartier, særlige arkitektoniske løsninger, udvendig isolering og gulvvarme sparer energi.

EUC Nordvest,
Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19
euc@eucnordvest.dk
www.euc.dk

Rundvisninger: EUC Nordvest, tel.: 99 19 19 19 eller Thy Turistbureau, tel.: 97 92 19 00, som tilrettelægger energiture i Thy og på Mors i samarbejde med Morsø Turistbureau, tel.: 97 72 04 88.

  • Åbningstid:Hele året
  • Bestilling / reservation: Min. 2 arbejdsdage
  • Deltagerantal: Efter aftale
  • Pris for besøg: Gratis
  • Parkering: Ved skolens parkeringsplads
  • Offentlig transport: NT busstoppested 400 meter fra EUC Nordvest
  • Toilet: Ja
  • Sprog: Dansk / engelsk.

 

indviede Minister for børn og undervisning Christine Antorini det nye Nulenergihus ved Teknisk Gymnasium på EUC Nordvest i Thisted. EUC Nordvest har sammen med eleverne på Teknisk Gymnasium – HTX og lokale håndværkere bygget huset, som nu indgår i den daglige undervisning på skolen.

superlavenergihus_20120824_0036Nulenergihuset er et led i EUC Nordvests satsning på undervisning indenfor energibesparelser og klimateknologi. Det er EUC Nordvests klare opfattelse, at kompetencer indenfor grøn teknologi vil blive meget efterspurgte blandt fremtidens ingeniører, arkitekter og håndværkere. Hvis Danmarks førerposition på det grønne teknologiområde skal bevares, er det nødvendigt at uddannelserne ruster de unge mennesker til fremtidige arbejdsopgaver. Det gøres bl.a. ved at undervisningen inddrager helt konkrete projekter, som opførelsen af et lavenergihus, samt ved at være på forkant med udviklingen gennem tæt kontakt med industrien og produktudviklerne. Det er skolens mål, at være en aktiv partner for erhvervslivet på det energiteknologiske område.

Nulenergihuset er resultatet af et vellykket samarbejde mellem skolen, eleverne, industrien og lokale håndværkere. Huset skal indgå i den daglige undervisning på Energi- og klimalinien, hvor fokus er på teknologi og naturvidenskab, energi og klima. Nulenergihuset er dog ikke kun et forsøgs- og demonstrationshus for eleverne på EUC Nordvest. Også elever fra folkeskolen og fra andre ungdomsuddannelser inviteres til at bruge huset i undervisningen.

superlavenergihus_20120824_0038Opførelsen af Nulenergihuset er støttet af Thisted kommune og falder godt i tråd med kommunens bestræbelser på at være Danmarks førende klimakommune. Thisted kommune er allerede 100 % selvforsynende med el fra vedvarende energikilder. Der arbejdes desuden med energioptimering af den allerede eksisterende bygningsmasse, samt med intelligent styring af energiforbruget.

Dansk Energi støtter EUCs Nulenergihusprojekt under Energisparepuljen. Projektet har også fået international opmærksomhed og anerkendelse og er udvalgt til at indgå i en liste over gode eksempler til efterfølgelse gennem EU kampagnen ManagEnergy Local Energy Action.

Projektets forløb

Arkitektkonkurrence
Projektet blev skudt igang i marts 2010 med en arkitektkonkurrence blandt skolens HTX elever. Tanken var, at inddrage eleverne i projektet fra starten og konkurrencen modtog 28 forslag. Vinderforslaget var udarbejdet af 1. års elev Watjara Sakares og dommerne begrundede bl.a. valget med, at huset pga. sin kompakte form har et stort boligareal men en forholdsvis lille overflade, hvilket er en vigtig faktor i energirigtigt byggeri.

superlavenergihus_20120808_0021Projektering I projekteringsfasen udarbejdede eleverne som led i undervisningen anbefalinger til husets energiforsyning og byggematerialer. Som vejleder deltog en af landets førende eksperter indenfor lavenergibyggeri, civilingeniør Troels Kildemoes fra rådgivningsfirmaet ellehauge & kildemoes. EUC Nordvests arkitekt Flemming Bay Jørgensen, Bayarch, finpudsede sammen med vinderen tegningerne til huset.

Entreprenørere til byggeriet blev rekrutteret blandt lokale håndværkere. Et af målene med projektet var, at give håndværkere i lokalområdet mulighed for at opkvalificere sig indenfor miljørigtigt lavenergi byggeri. Der er en stigende efterspørgsel på markedet efter energirigtige løsninger i byggeriet, og mange håndværkere ønsker at efterkomme kundernes krav.Til gengæld for denne opkvalificering leverede håndværkerne arbejdet til kostpris og var indforståede med de særlige vilkår der var for byggeriet. F.eks. deltagelse af skolens elever og besøg fra interesserede borgere og andre gæster undervejs.

Byggefasen

Byggeriet begyndte i maj 2011 og stod færdigt i april 2012. I hele den mellem liggende periode blev undervisningen tilrettelagt så eleverne kunne følge med i byggeriet. På den måde fik de indblik i problematikker og løsningsmodeller når der bygges lavenergi. For at sikre den energiteknologiske undervisning fremadrettet, er huset udstyret med en teknikvæg, hvor husets centrale styring er tilgængelig. Her kan eleverne aflæse energiforbrug og energiproduktion. Uden for huset er etableret mulighed for tilslutning af andre energikilder i fremtiden.

Fakta om Nulenergihuset

Det 254 m2 store kubisk udformede hus er opført i to etager. Den meget kompakte form er vigtig i forsøget på at begrænse energiforbruget, idet der opnås mange kvadratmeter bolig med forholdsvis lille overflade. De store vinduespartier sikrer både lys og varme, og huset har mod syd et stort tagudhæng der fungerer som solafskærmning. Udvendigt er huset isoleret med Rockwool facadeisoleringsbatts. Gulvvarmen er Danfoss’ SpeedUp-system og elinstallationerne styres af elektronik fra Zense Home.
superlavenergihus_20120808_0026Nulenergihuset er udstyret med varmepumper og et 6 kWp solcelleanlæg. Energiforbrug inklusive belysning og solcellernes produktion er anslået til 9,2 kWh/m2 pr. år. Til sammenligning anslås energiforbruget i et hus bygget efter almindelige 2013 standarder til ca. 36,6 kWh/m2 pr. år. Forskellen på omkring 27 kWh/m2 giver en ca. CO2 besparelse på 3828 kg pr. år. Et ikke lavenergihus i samme størrelse bruger omkring 75% mere energi end EUCs nye Nulenergihus.

Financiering

Alt i alt har Projekt Nulenergihus kostet ca. 2.4 millioner kroner at udføre. Projektet er støttet økonomisk af Dansk Energi med 1.2 millioner kroner gennem puljen til støtte for tekniske skoler, der tilbyder undervisning i energibesparende teknologier. Et stort bidrag til financieringen kom desuden fra de involverede håndværkere og virksomheder som udførte arbejde til reduceret pris.

Resultater

Projektet har bidraget med vigtig viden om bæredygtigt byggeri for elever og håndværkere. Teknisk Gymnasium EUC Nordvest er blevet kendt som en skole der satser på undervisning inden for det energiteknologiske område, og gør det på pædagogisk nytænkende og motiverende måder.

Oplev Nulenergihuset

Det er muligt at opleve EUC Nordvests Nulenergihus ved selvsyn. Besøgende er velkomne til at gå en tur på området og se bygningen udefra. Hvis man gerne vil se huset indvendigt er der mulighed for at få en rundvisning.