Energiske Onsdag: 23. september

Energiske September

Energisk onsdag: 23. September
på Limfjordscenteret – Doverodde Købmandsgård

Kl. 17 – 19: Fri adgang til udstillingerne
Udstillingerne er fra kl.18:00 bemandet med idefolk og leverandører af VE-løsninger. Der inviteres til klimarelateret netværksudvikling og mulighed for at træffe energiske thyboer med ideer og viden om energi og klima.
Kl. 18 – 19:30: Energi og klima præsentationer – 23. september
Program:
Sted:    Pakhuset

Program:
–    18:00 Præsentation af indkomne ideer ifm. ”Energiske Thyboers” mø¬der i foråret 2009
Gennemgang af alle ideer og deres perspektiver og muligheder. V/ Rådgivende Ingeniør Leif Amby

–    18:15 Mød nogle ”Energiske Thyboer”. Præsentation på standene. Vi besøger samlet alle bemandede stande:
–    Agger – Krik Projektet
–    Brix & Kamp A/S
–    Danfoss Varmepumper A/S
–    J. Hundahl A/S
–    Klimaløsninger Thy-Mors,
–    Landbo Thy
–    Mico Borggaard
–    Procure A/S
–    Skinnerup Biogasanlæg
–    Thy-Mors Energi
–    Thy Varmeteknik A/S
–    Thy Øko Bioenergi
–    Ydby – Projektet

–    19:00 Hør indlæg fra de lokale videnscentre, rådgivere og organisationer:
–    EUC Nordvest,
–    Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi,

–    Networking
Samarbejdsmuligheder i et fremtidigt VE-netværk i Thisted Kommune.