Allan Møller fra Thisted El-forretning glæder sig over, at hans overslag over kommende energibesparelser på Rolighedsskolen var fuldstændigt korrekte.

Energimærkning giver konkrete resultater

Nye installationer på Rolighedsskolen i Thisted har sparet 60.000 kWh eller godt 25 procent af det samlede elforbrug på skolen. Dette er et konkret resultat af Thisted Kommunes energimærkning af alle kommunens bygninger.
Allan Møller fra Thisted El-forretning glæder sig over, at hans overslag over kommende energibesparelser på Rolighedsskolen var fuldstændigt korrekte. På Rolighedsskolen er nye lysinstallationer udført af Thisted El-forretning. Medejer af forretningen, Allan Møller, fortæller at alle lamper i loftet tidligere bestod af otte lysstofrør og i alt brugte 320 watt pr. lampe. Med de nye lamper er dette forbrug sat ned til kun 28 watt. Ikke nok med dette, så er hvert enkelt lampe udstyret med en lyssensor, der måler lyset i rummet præcist, hvor lampen sidder. Det betyder, at ikke alle lamper lyser lige meget, og der derfor kommer helt ensartet lys i hele rummet, hvor de hænger. Samtidigt er alle værelser udstyret med sensorer, så der kun er lys, når der er nogen i rummet. Disse tiltag har sænket forbruget markant.

Energirigtige bygninger

“Vi prøver at sprede opgaverne med energioptimering ud til så mange lokale håndværkere, som vi kan” fortæller Henning Holm (S), formand for Thisted Byråds udvalg for miljø og teknik. Thisted Kommune har energimærket 190 bygninger og fundet energispareforslag til en værdi af 40 millioner kroner. Energispareforslag, der har en tilbagebetalingstid på under fem år, skal snarest sættes i gang. På nuværende tidspunkt handler det om konkrete initiativer for to millioner. “To millioner lyder ikke af meget, men det er et udtryk for, at kommunen løbende har været omhyggelige med at energisikre sine bygninger”, siger Henning Holm.

Teknikken skal forbedres

Bygningerne, der i dag er energimærkede, skal løbende eller hvert syvende år mærkes på ny. Dette sikrer at mærkningen er tidssvarende. Typisk er det tekniske installationer og belysning, der bliver fundet modne til renovering og udskiftning. Der sker hele tiden en rivende udvikling, og derfor er der ofte meget at hente ved at skifte f.eks. cirkulationspumper.

Solceller giver elbesparelser

Det er dog svært, at finde besparelser på forbruget af elektricitet, da der hele tiden kommer nye apparater til, der bruger stadigt mere strøm. Derfor er Thisted Kommune også begyndt at opføre solcelleanlæg flere steder. F.eks. er der på Sennels Skole sat et solcelle anlæg op til en værdi af 209.000 kroner, der vil producere ca. 10.000 kWh om året. Thisted Kommune anslår, at solcelleanlæg på kommunale bygninger typisk tjener sig selv hjem efter syv til ti år.

Overvågning af energityve

For at sikre, at der ikke er skjulte strømtyve eller huller i vandledninger har Thisted Kommune opsat 1050 målepunkter på 250 forbrugssteder. Det kan være alt fra bygninger til springvand, men målestationerne giver hele tiden opdateret information om stedernes forbrug. Dette kan man bruge ude på målestederne til at styre forbruget. Senere vil der også blive installeret et alarmsystem, således at udvalgte medarbejdere får direkte besked, hvis der er uregelmæssigheder på forbrugsstedet.

Fakta:

Thisted Kommune blev i 2008 Klimakommune og forpligtede sig til at spare 3 procent CO2 om året. I 2010 blev hele 3,5 procent CO2 sparet i kommunens bygninger.
Det tog halvandet år at energimærke 190 kommunale bygninger.
Thisted Kommune har hvert år sat fem millioner kroner af til energiforbedringer.