Energiliv Sydthy

Seks landsbyer i Sydthy er gået sammen om at spare på udgifterne til energi. Med Energiliv Sydthy har borgerne udført energibesparende tiltag for over 3 milioner kroner. 

 

Energiliv Sydthy

omfatter seks landsbyer på strækningen fra Agger til Ydby, som har sat sig for at reducere indbyggernes udgifter til energi.
Ved at sætte fokus på energibesparelser og grøn energi vil landsbyerne fremme en fælles energibevidst identitet som styrker landsbysammenholdet. Projektet viser, hvordan en moderne livsstil er fuldstændig forenelig med energibesparelser og vedvarende energi.

Sæt farten ned!

energiliv-20131022-DSC_4273At spare på energien betyder i Sydthy også at bilister opfordres til at sætte farten ned når de kører gennem landsbyerne. Opfordringen ses på farvestrålende skilte i alle seks landsbyer.

Spar på energien og tjen penge

For deltagerne i Energiliv Sydthy er første skridt på vejen til lavere energiudgifter et besøg af en energikonsulent, som sammen med hver enkelt familie kortlægger husstandens energiforbrug. Besøget resulterer i en handleplan for hvilke energibesparende tiltag, der bedst kan betale sig, og i hvilken rækkefølge de skal udføres. Og mulighederne er mange, f.eks. solceller, solvarme, jordvarme, varmepumpe, husstandsvindmølle, ændring af familiens forbrugsmønstre, efterisolering eller udskiftning af døre og vinduer.

Energiliv Sydthy er opstået på initiativ af Helligsø-Gettrup Borgerforening med støtte fra Thisted Kommune og den Grønne Ordning, som har udløst penge ved etableringen af seks 2 megawatt Vestas vindmøller umiddelbart udenfor Gettrup, LAG Thy-Mors og det tidligere Boddum-Ydby Sparekasse, nu Sparekassen Thy. Energiprojekterne formidles gennem velkomstportaler i hver landsby og gennem hjemmesiden www.energilivsydthy.dk.

Energiliv i Gettrup

energiliv-20131022-DSC_4274I Gettrup har vi en lang tradition for sammenhold og fællesskab. Helligsø-Gettrup Borgerforening blev stiftet helt tilbage i 1925 og arbejder nu som dengang for gennem sammenkomster og andre initiativer at styrke sammenholdet og udviklingen i lokalområdet.
Vi har ved fælles hjælp skabt store forandringer i Gettrup. F.eks. har vi gennemført projektet “Stop op i Gettrup – Fællesskab og trivsel”, hvor lokale ildsjæle med borgerforeningen i spidsen, har anlagt en dejlig gårdhave ved Borgerhuset – Gettrups tidligere skole. Projektet omfatter også et grønt område ved byens sportsplads med grill-og læområder, borde og bænke samt ny beplantning med frugttræer. Hermed har vi skabt rammerne for byens fælles liv – og vi forstår at udfylde rammerne.

I borgerforeningens kalender er mange faste programpunkter bl.a. fællesspisning i Borgerhuset, Pinsemorgenkaffe, Allehelgensfejring og Julerend, hvor beboerne går i optog gennem byen og slutter af med gløgg og æbleskiver i Borgerhuset. I Gettrup holder vi fast i disse arrangementer. De skaber sammenhæng og kontinuitet i en til tider fortravlet hverdag, og både børn og voksne har brug for tilbagevendende begivenheder i årets løb at se frem til.

Udvikling og tradition går hånd i hånd i Gettrup. Vi viser gang på gang, hvordan vi med sammenhold og fælles indsats kan skabe positive forandringer. Med Energiliv Sydthy sætter vi fokus på, hvordan et landsbyfællesskab gennem forskellige energisparetiltag kan gøre en forskel for miljøet og for den enkelte borgers pengepung. At sammenhold skaber grobund for store forandringer – det har vi altid vi(d)st i Gettrup og omegn!

Energiliv i Agger

energiliv-20131022-DSC_4269Agger ligger helt fantastisk mellem hav, fjord og skov, i navlen af Nationalpark Thy. Vi er en lille by med ca. 350 indbyggere, men når turisterne kommer om sommeren, er vi mange gange flere.
Der er over 10 foreninger i vores by, som varetager mange forskellige interesser, lige fra jagt og fiskeri til mad, musik og koncerter. Arrangementerne i foreninger går fra de nære som fællesspisning og Sankt Hans, til Ladywalk, hvor Agger Aktive hvert år trækker over 5.000 kvinder til byen.
I Agger Beboerforeningen arbejder vi på at skabe ny energi til byen – på vores måde. Vi har afholdt et borgermøde og efterfølgende etableret flere grupper, hvor beboere og sommerhusejere arbejder sammen om at skabe nyt, men også at værne og vedligeholde det vi har. Her arbejdes med fælles planer for hvordan vores by skal se ud, hvordan her skal være at bo, og hvordan vi får turisterne til at strømme til.

Beboerhuset i Agger er også en central del af vores liv. Den selvejende forening Agger Beboerhus, har overtaget bygningerne omkring den gamle Agger skole, og der er allerede nu renoveret og gjort klar til fælles arrangementer. Vi afholder fællesspisning, Store Kage Dag, madklub og har et mødelokale til byens foreninger. Det er også muligt at leje huset til private arrangementer.

Unikt for Agger er også Agger Havn – en aktiv havn, hvor erhverv og lystbådehavn ligger side om side. En omfattende renovering af havnen er i støbeskeen med nye moler, reparation af spunsvægge og udgravning af kanalen. Senere er planen også, at bygninger på havnen vil blive renoveret blandt andet med sejlerfaciliteter. Alt sammen opnået ved hårdt fælles arbejde, og med penge fra diverse fonde, Region Nordjylland og Thisted Kommune.

Så det summer af energi – også i Agger.

Energiliv i Krik

energiliv-20131022-DSC_4265Naturen er allestedsnærværende i Krik. Og netop nærheden til vand, strand og skov er en vigtig faktor for os der har valgt at bo her og for de der kommer på besøg. Derfor arbejder vi i Krik aktivt for at fremme en bæredygtig livsstil bl.a. ved tiltag der nedsætter CO2 udslippet fra husholdningerne. Byens deltagelse i Energiliv Sydthy er et skridt i den rigtige retning og vi har erfaring for at vi i fællesskab kan skabe store forandringer.
Det skete f.eks. i 2010 da Krik og Agger blev tilkoblet fjernvarmeforsyningen fra Vestervig Fjernvarmeværk. Leverancen er resultat af lokale ildsjæles engagement i at sikre byen et billigt, CO2 neutralt alternativ til de mange oliefyr der stod til udskiftning i Krik. Vestervig Fjernvarmeværk fyrer med træflis primært fra Thy Statsskovdistrikt og sikrer dermed en kosteffektiv og bæredygtig energiforsyning. Det sætter vi pris på i Krik.

I Krik har havet og fjorden altid været omdrejningspunkt for det liv der leves her. Lige fra dengang den lille fiskerby fungerede som ladeplads for korn, tømmer og kul til nu, hvor friluftslivet er trækplaster. Derfor var det oplagt, at det var Krik og Omegns Beboerforenings idé til et foreningshus i Krik der blev valgt til realisering i Realdania og Thisted kommunes fælles projekt “Det gode liv ved kysten”.
Kulhuset er et lokalt kulturhus og mødested som drives af Krik og Omegns Beboerforening. Men huset er også åbent for vores gæster fra surf-miljøet og andre friluftsfolk som kan benytte husets bad og toilet. Kulhuset kan lejes af diverse foreninger og private til forskellige formål. Huset indeholder desuden også muligheder for naturformidling. Kulhuset er opført i stil med de pakhuse som prægede bybilledet i Krik i gamle dage. Energiforsyningen kommer naturligvis fra et solcelleanlæg på taget.

I Krik betegner vi os ikke som udkant, for vi befinder os lige midt i det der har værdi for os – og vi vil gerne dele!

Energiliv i Vestervig

energiliv-20131022-DSC_4263I Vestervig er vi ikke i tvivl om, at samarbejde er vejen frem. Etablering af grønne områder og stisystemer og nedrivning af tomme forfaldne huse har forbedret byen markant. Alt er opnået ved lokalt engagement, hårdt arbejde og et ukueligt gåpåmod fra byens mange ildsjæle. Thisted Kommune, Realdania gennem Mulighedernes Land, LAG Thy-Mors, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og flere fonde har støttet udviklingen, men i den sidste ende er det vigtigste, at alle borgere tager ansvar for byens fremtid. Nu er byen igen et blomstrende samfund fuld af liv og aktivitet.

Vestervig byder atter nye borgere velkommen og for hvert år kommer flere deltagere til vores traditionsrige arrangementer som Klostermarkedet, Grundlovsfesten og Sct. Hansaften i Klosterparken. Byen har fået fibernet og kabeltv, og i det udvidede Aktivitetscenter Vestervig-Agger dyrker 1000-1500 brugere hver uge mange forskellige former for sport.

Andre har også “sat pris” på det nye Vestervig: Byen kåredes i september 2013 til “Årets Landsby”, formanden for Vestervig Byfornyelse Aps modtog i 2013 prisen som årets ildsjæl i Danmark og i 2013 fik Vestervig Håndværker- og Borgerforening tildelt NORDEAS Initiativpris.
Nedrivning og udvikling går hånd i hånd i Vestervig. Efter at Vestervig Byfornyelse Aps købte det første hus i 2010 er i alt 17 faldefærdige huse pr. 2013 fjernet i Vestervig. Fine grønne oaser dukker frem, hvor de gamle huse lå. Kroen har fået et areal til udeservering mens én af tomterne er blevet til skulpturpark. Men vi river ikke bare ned. Frivillige har istandsat et af de gamle huse, som nu er blevet solgt.
Frivillige kræfter står også bag renoveringen af det smukke gamle Tinghus, hvor der nu er galleri, og i foråret 2014 åbnes et Fængsels- & Retshistorisk museum.
Men vi har mange flere idéer i støbeskeen. Bl.a. en stor overdækket scene i Klosterparken samt Mulighedernes Hus, et demonstrationshus for lavenergibyggeri, der bliver til i samarbejde med Thisted Kommune.

Sådan kunne vi blive ved og det gør vi. At der er god energi i Vestervig, det ved alle Vestervig-borgere, og går du en tur i byen vil du opleve det samme. Men vi advarer dig: Det smitter!

Energiliv i Ydby

energiliv-20131022-DSC_4281Ydby kendetegnes ved et stærkt foreningsliv og sammenhold. Håndværker- og Borgerforeningen har eksisteret helt siden 1910. I Ydby ved vi, at udvikling og vækst kun opnås ved at smøge ærmerne op og tage selvstændigt initiativ. Ildsjæle og frivillige er nødvendige, især har det været gældende for etableringen af Boddum- Ydby Friskole/Børnehave samt ikke mindst ved opførelse af skytte og fritidscentret, hvor 6000 frivillige arbejdstimer er lagt. Frugterne af det arbejde høster vi nu i form af såvel danske som nordiske mestre i skydning.
Det personlige engagement driver også vore mange andre foreninger som idrætsforeningen, fodboldklubben, spejderne, løbeklubben, strikkeklubben, pensionistforeningen, kroketklubben og menighedsrådet. Og hvert år samles vi til borgerfest i Hallen, arbejdsdage i skoven og Sankt Hans fest på Festpladsen i Ydby Skov hvor Håndværker- og Borgerforeningen har etableret grillhytte, toilet og to shelters.

I Ydby ved vi, hvor vi kommer fra, men også hvor vi vil hen. En stor historisk bevidsthed er med til at forme byens udvikling og den kulturelle arv er imponerende på denne plet i Sydthy. Ydby Hede med de mange oldtidshøje, Skibsted Fjord, Dover Plantage, Flarupstenen, Cirkus Miehes gård og mausoleum, stationen, skolen, kirken og købmandsbutikken er alle vigtige elementer i Ydbys identitet.
Men vi hviler ikke på laurbærene. Lokale ildsjæle skaber konstant udvikling i Ydby f.eks. med etableringen af en BMX-bane samt petanque- og kroketbaner på grunden for den nedrevne Ydby Kro.
Fremtidssikring i Ydby består også af energirenoveringer af byens huse, hvor Energiliv Sydthy samt naboskabet til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er store inspirationskilder. Således er oliefyrene i friskolen og skytte- og fritidscenter nu erstattet af et fælles træpillefyret anlæg som sparer både penge og C02.

Fremtid og liv ved fælles initiativ.