Spændende dage for det nationale testcenter for store vindmøller

Det nationale testcenter for store vindmøller oplever spændende dage

Det nationale testcenter vil få et besøgscenter, hvor besøgende kan få indsigt i vindteknologi og den rige natur omkring centeret. Det vil være med til at sikre, at det nationale testcenter for store vindmøller bliver et populært udflugtsmål.

Brancheforeningen Vindmølleindustrien har besluttet at give 1,85 millioner kroner til etableringen af et besøgscenter ved det nationale testcenter i Østerild. Thisted Kommune er udpeget til at koordinere den fremtidige drift af besøgscenteret.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår byggeriet af det nye besøgscenter starter, men projekteringen er allerede igangsat. Borgmester i Thisted Kommune Lene Kjeldgaard Jensen (V) siger:

”Thisted Kommune er interesserede i, at der etableres et besøgscenter, og vi har fra starten haft en forventning om, at Vindmølleindustrien også spiller med. Derfor er jeg glad for, at industrien nu har givet tilsagn om at bakke op økonomisk og med besøgscenterets udstilling.”

Borgmesteren understreger vigtigheden af, at de nye faciliteter kommer til at kunne blive brugt til undervisningsformål. Hun går ud fra at DTU og Naturstyrelsen får en rolle i den fremtidige drift af centeret, men også at de bidrager med indhold. Det er vigtigt for Thisted Kommune, at besøgscenteret kan bruges i forbindelse med skoletjeneste eller besøg fra universitetsstuderende, udtaler Lene Kjeldgaard Jensen.

Stor indvielse af det Nationale Testcenter

Mere end 1500 glade besøgende var mødt op for at opleve åbningen af verdens største testcenter og starten af verden største vindmølle.

Det var en glad miljøminister, der bød velkommen til de mange besøgende med en åbningstale, der fremhævede den spændende natur, der er blevet etableret omkring testcenteret og de perspektiver det nationale testcenter for store vindmøller har for beskæftigelsen – både lokalt og nationalt. Samtidigt roste miljøminister Ida Auken også det fremsynede byråd i Thisted Kommune, der hele vejen har støttet op om testcenteret.

Ida Auken fremhævede, at det nationale testcenter kommer til at spille en afgørende rolle, når Danmarks grønne førerposition på vindområdet skal styrkes. Vindmølleindustrien skal her udvikle nye veje til vækst i Danmark, nye veje til mere grøn energi og nye veje til et bedre miljø.

Naturgenopretning i Nationalt Testcenter

Miljøministeren lod i sin åbningstale til det nationale testcenter for storevindmøller forstå, at allerede nu havde naturen set betydelige positive effekter af det arbejde, der allerede nu er gjort. Borte er den mørke plantage og er eller vil blive erstattet af områder, der er langt mere naturlige for Østerild. Vådområder der nu er hjem for strandtudser, spidssnudet frø og mange fuglearter. Og arbejdet er endnu ikke færdigt.