Danmarks reneste kommune

Skater and district heating

Thisted Kommune er i færd med at udarbejde en ny ambitiøs energiplan. Visionen er Thisted Kommune som fuldstændig CO2-neutral. Det sker under underskriften ”Vi er og bliver Danmarks reneste kommune”.

Thisted Kommune skal fortsat have status som det sted i landet, hvor der gøres mest for at reducere udslip af drivhusgasser. Den nye energiplan skal desuden være økonomisk bæredygtig og dermed også medvirke til at skabe nye arbejdspladser i kommunen.

Konkret skal der inden for 5 til 7 år opbygges et sammenhængende net bestående af samtlige fjernvarmeproducerende anlæg. Det skal fremtidssikre varmeforsyning på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

Endvidere skal der ske en energimærkning af alle offentlige bygninger og indføres en ny plan for drift af den kollektive trafik. Endelig skal der opstilles en række nye vindmøller.