Velkommen til Energiske Thyboers borgermøder

I marts og april 2009 holder vi en række borgermøder rundt i Thy for at samle Energiske Thyboer.Har du lyst til at høre mere så duk op – der er ingen tilmelding. Læs mere

Kommunen vil samle energiske thyboer – der skal turbo på vedvarende energiløsninger på landet

Med fem borgermøder og en inspirationsavis vil Thisted Kommune nu samle ildsjæle med innovative idéer på energiområdet. Læs mere

Klima-DM Kick Off

Onsdag den 12. februar var dagen, hvor det danske klimamesterskab blev fløjtet i gang, og det var samtidigt den første dag i dommertøjet for borgmesteren i Danmarks førende klimakommune. Læs mere

Klima-fyraftensmøde

Kom til Klima-fyraftensmøde den 5. marts 2009 på Hotel Hanstholm, Chr. Hansens Vej 2, 7730 Hanstholm Læs mere

Jacqueline McGlade om Thisted – Opdateret

Jacqueline McGlade, chef for det Europæiske klimaagentur, holdt oplæg i Europaparlamentet til et møde med titlen ”Energi og bæredygtig udvikling”. Hun afslutter sit oplæg med at fremhæve Thisted kommune som et eksempel på et samfund, der frigjort sig fra fossile brændstoffer. Læs mere

Sluk-lyset-kampagne med WWF

I samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF) og deres projekt Burning Panda slukker Thisted Kommune – og så mange borgere som muligt – lyset klokken 20.30 til 21.30 den 28. marts.

Burning Panda

Oplev Thistedmodellen

I Thisted kommune har vi vedvarende energi helt ind under huden. Det er kernen i Thisted-modellen, hvor mennesker, økonomi og teknologi sammen skaber ren CO2-neutral energi. Læs mere

Slagteri i Thisted sparer naturgas

Slagteriet tican i Thisted hjælper kommunen til at nå dets ambitiøse mål på 3 procents co2-reduktion om året.

En ny højere skorsten vil spare en masse energi på slag teriet, når den erstatter den gamle 32 meter høje skorsten. Den nye skorsten, der er 52 meter høj, har en indbygget varmeveksler, der vil udnytte den 450 grader varme røg til at opvarme 250.000 liter vand i en akkumuleringstank. Dette er præcist den mængde vand slagteriet bruger til rengøring hver dag.

Indtil nu har dette vand været opvarmet ved hjælp af naturgas.

Skorstenen bliver rejst den 20. januar 2009

Kilde: Thisted Dagblad

Thisteds borgmester dømmer Klima-DM

Borgmester i Thisted Erik Hove Olsen er blevet udpeget til at være dommer i landsdækkende klimakonkurrence. Læs mere

Nu på dansk – og med kalender


Climate.thisted.dk er en hjemmeside, der er målrettet en international målgruppe, men vi har alligevel gjort siden lettere tilgængeligt for danske læsere. Læs mere