Grønne Grunde i Bedsted

I Bedsted tog en gruppe borgere i 2011 initiativ til dannelsen af en byforskønnelsesgruppe hvis formål er, ja byforskønnelse i Bedsted. Læs mere

Grønne Grunde i Frøstrup

I 2009 tog borgerne i Frøstrup en vigtig beslutning: Den negative spiral med fraflytninger og tomme huse skulle vendes så Frøstrup igen kunne være et attraktivt sted at bo for folk i alle livsaldre.

Læs mere

Mulighedernes Hus i Vestervig

Mulighedernes Hus Klostergade 47-51 i Vestervig er et demonstrationsprojekt, hvor Thisted Kommune opfører et multifunktionelt lavenergihus, der opfylder BR 10 energi- og indeklimakrav til byggeri i 2020. Modelhuset indeholder to erhvervs- og boliglejemål. Målet er at en lav m2 pris skal være med til at demonstrere, at 2020 kravene til byggeri er realistiske og attraktive. Efter endt licitation kan det dokumenteres, at der kan opføres 2020 multifunktionelt infill byggeri til mellem 8.500 kr og 10.000 kr pr. m2 eks. moms. Læs mere

Grønne Grunde i Heltborg

Landevejen 4 i Heltborg er en grund med en markant beliggenhed på hjørnet af Dalstræde og Landevejen umiddelbart efter indkørslen til landsbyen fra syd. Læs mere

Grønne Grunde i Hørdum

Med baggrund i Thisted kommunes nedrivningspulje er der inden for det seneste par år fjernet 10 forfaldne og udtjente huse i Hørdum. Læs mere

Grønne Grunde i Ydby

Inden for de seneste år har Thisted kommune stået over for en stor udfordring: Læs mere