Solgården i Hundborg – et ældrecenter med god energi

Klimaskærm, vedvarende energi og bæredygtige løsninger var blot nogle af de elementer der blev tænkt ind i projektet da der skulle bygges nyt ældrecenter i Hundborg. Nybyggeriet lever op til Energiklasse 2020 kravene i overensstemmelse med Thisted Kommunes miljøpolitik. Læs mere

Vesløs Varmeværk A.m.b.a

På det lille fjernvarmeværk i Vesløs fyres udelukkende med træbriketter. Brændslet er et affaldsprodukt fra en møbelfabrik i nærheden og indkøbes i fællesskab med Østerild Fjernvarmeværk, da det er billigere at købe større mængder. Vesløs Varmeværk samarbejder også med Østerild og Frøstrup varmeværker om weekendvagter. På den måde holdes driftsudgifter nede og varmeprisen i bund. Læs mere

DanWEC – Testcenter for bølgekraft i Hanstholm

Bølgekraft: I Hanstholm driver DanWEC i samarbejde med Thisted Kommune, Aalborg Universitet, Thy Erhvervsforum, Hanstholm Havn og Region Nordjylland en topmoderne testfacilitet for bølgekraft, hvor forskere og udviklere fra hele verden har perfekte forhold til at afprøve prækommercielle anlæg. Du kan komme helt tæt på fremtidens energiforsyning og gå ombord i WaveStar, en fuld skala bølgekraftmaskine, som ligger i Hanstholm Havn. Læs mere

Østerild Fjernvarme A.m.b.a.

På det forbrugerejede fjernvarmeværk i Østerild, som leverer varme til ca. 250 forbrugere, fyres med træbriketter. Briketterne er et affaldsprodukt fra en nærliggende møbelfabrik som på denne måde minimerer sit spild. Læs mere

Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a.

I Klitmøller produceres både varme og elektricitet på kraftvarmeværket. To 16 cylinder naturgasmotorer genererer strøm og spildproduktet er varme, der sendes ud som fjernvarme. Når elpriserne er så lave, at det ikke kan betale sig at producere strøm, får mølboerne varmen fra værkets naturgasfyrede kedel istedet. Læs mere

Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Før 1995 var der ingen kollektiv varmeforsyning i Vorupør. Men ved borgerinitiativ blev Vorupør Kraftvarmeværk en realitet og i dag er tilslutningsgraden 90%. Der produceres strøm og varme på to naturgasmotorer. Men når det blæser så meget at vindmøllestrøm er billigere end naturgas, så er det værkets store elkedel, som varmer fjernvarmevandet op. Så i Vorupør er de ikke kede af blæsevejr. Læs mere

Vestervig Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Det flisfyrede fjernvarmeværk i Vestervig har nogle af landets billigste fjernvarmepriser. Måske var det derfor borgerne i nabobyerne Agger og Krik i 2010 besluttede at skifte oliefyrene ud og få varmen fra Vestervig i stedet. Værkets høje virkningsgrad opnås ved forskellige tiltag, bl.a. ved at genindvinde varmen i den røggas som udvikles ved forbrændingen. Læs mere

Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a

Med en tilslutningsprocent på 98 er Frøstrup Fjernvarmeværk en stor succes. Værket fyres med træflis fra skovene i Thy, og udnytter desuden billig overskudsvarme fra trappefabrikanten Dolle A/S, der er nabo til fjernvarmeværket. Det er en måde at sikre billig varme til forbrugerne samtidig med at overskudsvarmen ikke går til spilde. Læs mere

Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. og Hanstholm Kraftvarmeværk

I havnebyen Hanstholm tjener beboerne penge på fisk i mere end en forstand. Hanstholm Varmeværk udnytter nemlig procesrestvarmen fra fiskemelsindustrien i produktionen af fjernvarme. Også naturgas og bioolie indgår som brændsel. Og når vinden blæser varmes vandet op i en gigantisk elkedel drevet af vindmøllestrøm. Læs mere

EUC Nordvests Nulenergihus

På Teknisk Gymnasium – HTX, EUC Nordvest i Thisted er energibesparelse og klimateknologi på skoleskemaet. Elever og lokale håndværkere har sammen projekteret og opført et lavenergihus, der viser fremtiden inden for energirigtigt byggeri. Du kan få en rundvisning i huset og opleve, hvordan tiltag som varmepumpe, solceller, store vinduespartier, særlige arkitektoniske løsninger, udvendig isolering og gulvvarme sparer energi. Læs mere