Gårdbiogasanlæg i Thy

I Thy er der en lang tradition for at producere energi af gylle. Processen reducerer udledningen af drivhusgasser fra gyllen og desuden er biogas vedvarende, CO2 neutral energi. I biogasprocessen fordøjer bakterier gyllen i iltfrie tanke og der dannes en blanding af metan og kuldioxid, som kan anvendes til produktion af varme og el i kraftvarmeværker. Læs mere