Sydthy Kur- og Svømmebad

I Sydthy Kur- og Svømmebad er velvære og gode oplevelser i højsædet hvad enten man besøger kurbadet, som kun er for voksne, eller svømmebadet som er for alle. Og du kan nyde al den luksus med god samvittighed, for energien der driver værket kommer fra vedvarende energikilder. Læs mere

Hanstholm Skole

Hanstholm skole ser tingene i et nyt lys – her er nemlig installeret nye energibesparende lysarmaturer og sammen med andre energisparetiltag er skolen energiforbrug reduceret med 40% over de seneste to år. Læs mere

Energiliv Sydthy

Seks landsbyer i Sydthy er gået sammen om at spare på udgifterne til energi. Med Energiliv Sydthy har borgerne udført energibesparende tiltag for over 3 milioner kroner.  Læs mere

Markblomsten Vestervig Børnehus

De små borgere i Vestervig og Agger har fået nye rammer at udfolde sig i. I Børnehuset Markblomsten går arkitektur, indeklima og energibesparende tiltag op i en højere enhed. Til glæde for både børnene og miljøet. Læs mere

Bedsted Fjernvarme A.m.b.a

Bedsted Fjernvarmeværk er et af de først etablerede fjernvarmeværker i Thy og var fra starten i 1963 oliefyret. Nu er de fossile brændsler helt skippet og der fyres med træpiller. En economizer udnytter varmen fra røggassen, så energitabet i varmeproduktionen er så lille som muligt. Læs mere

Vesløs Varmeværk A.m.b.a

På det lille fjernvarmeværk i Vesløs fyres udelukkende med træbriketter. Brændslet er et affaldsprodukt fra en møbelfabrik i nærheden og indkøbes i fællesskab med Østerild Fjernvarmeværk, da det er billigere at købe større mængder. Vesløs Varmeværk samarbejder også med Østerild og Frøstrup varmeværker om weekendvagter. På den måde holdes driftsudgifter nede og varmeprisen i bund. Læs mere

Østerild Fjernvarme A.m.b.a.

På det forbrugerejede fjernvarmeværk i Østerild, som leverer varme til ca. 250 forbrugere, fyres med træbriketter. Briketterne er et affaldsprodukt fra en nærliggende møbelfabrik som på denne måde minimerer sit spild. Læs mere

Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a.

I Klitmøller produceres både varme og elektricitet på kraftvarmeværket. To 16 cylinder naturgasmotorer genererer strøm og spildproduktet er varme, der sendes ud som fjernvarme. Når elpriserne er så lave, at det ikke kan betale sig at producere strøm, får mølboerne varmen fra værkets naturgasfyrede kedel istedet. Læs mere

Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Før 1995 var der ingen kollektiv varmeforsyning i Vorupør. Men ved borgerinitiativ blev Vorupør Kraftvarmeværk en realitet og i dag er tilslutningsgraden 90%. Der produceres strøm og varme på to naturgasmotorer. Men når det blæser så meget at vindmøllestrøm er billigere end naturgas, så er det værkets store elkedel, som varmer fjernvarmevandet op. Så i Vorupør er de ikke kede af blæsevejr. Læs mere

Vestervig Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Det flisfyrede fjernvarmeværk i Vestervig har nogle af landets billigste fjernvarmepriser. Måske var det derfor borgerne i nabobyerne Agger og Krik i 2010 besluttede at skifte oliefyrene ud og få varmen fra Vestervig i stedet. Værkets høje virkningsgrad opnås ved forskellige tiltag, bl.a. ved at genindvinde varmen i den røggas som udvikles ved forbrændingen. Læs mere