Brunbjerg

Velkommen til Brunbjerg skrænt. Her får du en storslået udsigt over den nordlige ende af Nationalpark Thy, med skove, vidtstrækte klitheder og Vesterhavet. Du står på den sydlige side af Hanstholms store kalk knude, 45m over havet.

  • Ved Brunbjerg skrænt får du en storslået udsigt over den nordlige ende af Nationalpark Thy, med skove, vidtstrækte klitheder og havet.
  • Kalkskrænt , kalkoverdrev
  • 26 ha.
  • Adgang fra Fyrvej til Brunbjerg Skrænt. Mulighed for parkering ved transformator station.

 

indhold af kalk giver en særpræget botanik. Fra skrænten har du mulighed for at se kronhjorte eller at gå på opdagelse i resterne af et luftværnsanlæg fra 2. verdenskrig.

Naturtypen her er kalk overdrev, som er resultatet af kalksten, der blev aflejret for ca. 65-60 mio. år siden, da hele området lå dybt under havoverfladen. Danienkalken er dannet ved ophobning på havbunden af skaller af dyr og planter. Kalklagene består af to slags kalk. Det bløde skrivekridt nederst og ovenpå dette den hårdere kalk.

Hanstholms store kalkknude er dannet af bevægelser i undergrunden, der pressede kalk- og kridtlag op ovenpå en salthorst, der også blev dannet af et tidligere hav. For 6.000 år siden var Hanstholms kalkknude en ø i Stenalderhavet.

Adgang er fra Fyrvej til Brunbjerg Skrænt. Der er mulighed for parkering ved transformator station.

Rottehaler og krondyr

Ved skrænten kan du finde den sjældne græsart, Glat Rottehale (Phleum phleoides), der har et karakteristisk purpur stængel. En anden karakteristisk art for kalkoverdrev er Almindelig Merian (Origanum vulgare). Her findes også markfirben (Lacerta agilis) og vortebider (Decticus verrucivorus). Skrænterne bliver afgræsset af stude.

Krondyr bedst kan ses enten meget tidligt om morgen eller ved skumring.

Ved foden af Brunbjerg skrænt ses Hansted Å, hvor der tidligere har ligget Hansted vandmølle. I gamle dage gik vejen fra Hanstholm over denne bro og videre mod syd. Sporene kan stadigvæk ses og du kan følge Hansted Å de 2,5 km til udløbet i havet vest for Hanstholm Havn.

Hele området ved Hanstholm er præget af forsvarsanlæg til bevogtning af den smalle passage mellem Danmark og Norge under anden verdenskrig. Museumscenter Hanstholm, der rummede en af de 4 store 38 cm kanoner, er et besøg værd.

Nationalpark TV 9/6 2012HD from Nationalpark Thy on Vimeo.