Biodome og algeproduktion

På Nordisk Folkecenter finder du noget så usædvanligt som en Biodome. Her kan du opleve, hvorledes Folkecenteret har et mindre fiskopdræt i forbindelse med dyrkning af Azolla.

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgårdsvej 16, 7760 Hurup Thy
Tel.: +45 97 95 66 00
www.folkecenter.net
info@folkecenter.dk

 • P-plads ved centeret
 • Toilet
 • Entré kr. 25,-
 • Mulighed for grupperundvisning.

En Biodome

er et lukket økosystem, der er uafhængigt af tilførsel af materiale ude fra. Herinde bliver der dyrket grøntsager, der, når de bliver vandet, drypper næringsstoffer ned i store kar. Her gøder dette en algeproduktion, der afgræsses af blandt andet karper. Samtidigt bruges algerne og fiskeafføringen til gødning af grøntsagerne og Biodomens andre planter. Om sommeren kan du opleve smukke roser i Biodomen.

OM BIODOMEN

Biodomen er et unikt drivhus, som integrerer vandets kredsløb, genbrug af næringssalte, isolering og akvakultur.

Biodomen er opført af Biospace Inc., Colorado, USA og placeret på Folkecenteret i 1992 af dr. Agro. Henrik Saxe.

YDERVÆG:

Biodomen er en 5/8 kugleformet drivhus, som omfatter tre etager. Indre diameter ved gulvplan er 14,4 m og den største indre diameter (gulvplan 1. sal) er 15,5 m. Bygningen er opført med et skelet af aluminium (rustfrit), som er beklædt med tre-lags polykarbonat kanalplader.

INDRETNING AF BIODOMEN:

Gulvplanet er indrettet med plantebede (15 m2 dyrkningsjord) samt to vandbassiner a 23 m3. 1. sal er indrettet med plantebede på i alt 44 m2 dyrkningsjord. 2. sal rummer 45 m2 dyrkningsareal på rulleborde.

Der findes automatik ur-reguleret vandings- og et termostatreguleret ventilationssystem (vinduesåbning). Konstruktionen giver uden tilførsel af tilskudsvarme middelhavsklima, det vil sige at plantedyrkning er mulig i op til 11 måneder om året. På de koldeste vinterdage vil der være let frost i huset (om natten), men bassinerne vil ikke fryse til, undtagen i ekstreme vintre.

PLANTER I BASSINERNE

Svømmende vandplanter:
 • Liden andemad (Lemna minor)
 • Azolla (Azolla filiculoides)
 • Pistia (Pistia stratiotes)
 • Vandhyacint (Eichorna crossipes)
 • Krebseklo (Stratiotes aloides)
Normalt rodfæstede planter:
 • Brøndkarse (Nasturtium officinale)
 • Bredbladet mærke (Sium latifolium)
 • Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris)
Fisk i bassinerne:
 • Almindelig Karpe (Cyprinus carpio)
 • Koi-karpe, farvevariant af almindelig karpe
 • Guldfisk (Carassius auratus)
 • Græskarpe (Ctenopharyngodon idella)
 • Sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix)
 • Rudskalle (Scardinius erythrophthalmus)
Vandkredsløbet i domen:
 • Al regnvand, der falder på domen, opsamles i bassinerne.
 • Vandet fra bassinerne bruges til automatisk plantevanding.
 • Overskudsvand og overskudsnæringsstoffer fra 1. og 2. sal løber tilbage i bassinerne. Overskydende næringsstoffer udnyttes straks af vandplanterne.
 • Ekstra vanding fra hane er nødvendigt i sommerhalvåret.
Fordele ved biodomens form:
 • Mindste overflade i forhold til rumfang, derved mindre varmetab om natten.
 • Vender altid direkte mod solen. Derved fordeler solens indfald sig jævnt, relativt uafhængig af klokkeslæt og årstid.
 • Formen er vindafvisende, herved mindskes vindafkøling og slid på bygningen.
Bassinplanternes funktion:
 • Producerer biomasse til kompost, grøngødning eller svinefoder.
 • Opbruger effektivt eventuelle overskydende næringsstoffer i vandet og renser derved vandet.
 • For azollas vedkommende: fikserer kvælstof. Anvendes til grøngødning eller kompost.
 • Skygger, så algeproduktionen i vandet begrænses.
 • Skygge fra planterne beroliger fiskene.
 • Æstetisk funktion.
Vandbassinernes funktion:
 • Opsamler solvarme om dagen og frigiver varmen om natten (udjævner døgnudsving i temperaturen).
 • Akkumulerer varme til forlængelse af vækstsæsonen forår og efterår.