Indlæg af Maria Gudiksen

Morten arbejder for et bæredygtigt Frøstrup

Morten Thomsen er født i 1943 i Slagelse. Som ung læste han Cand.mag. i samfundsfag og historie på Københavns Universitet. Specialet trak ud – som det så ofte gør – og Morten trængte til luftforandring. Da hans bror var flyttet til Thy, bliver det Mortens indgang til området i 1975. Han flytter ind hos broderen […]


Projekt ”Område 4” – Omlægning til grøn opvarmning af privatboliger, som ikke er koblet på kollektiv varmeforsyning.

Op mod 4.000 husstande i Thisted Kommune bruger oliefyret, som primær eller sekundær varmekilde til opvarmning af deres bolig. Det svarer til ca. 20 % af alle husstande i kommunen. Hovedformålet med Thisted Kommunes Energi og Ressource politik er at reducere brugen af fossile brændsler og øge brugen af grøn energi. Derfor har dette projekt […]