Alien Energy- Den digitale vandrestav.

Den digitale vandrestav er skabt af forskerne bag projektet Alien Energy på IT-Universitetet i København. Fortællingerne er skrevet af Larura Watts sammen med forskere fra Alien Energy, og oversat til dansk af den prisbelønnede forfatter Peter Adolphsen.

Stor event.

Der er linet stort op til denne indvielse med underholdning af  Lucy Mardou, gratis øl, vand og is til de første 200 fremmødte.

Efterfølgende kan man låne vandrestaven ved Færgegrillen, og gå turen i ro og mag, guidet af vandrestaven.


Lucy Madou (1)


Bølgeenergi som ‘Alien’: Sociotekniske studier af en nyankommen energiform

Danmark sigter mod at blive fri for fossile brændstoffer senest i år 2050. Målet skal nås gennem massive investeringer i vedvarende energikilder såsom sol-, vind- og bølgeenergi. I Danmark er bølgeenergien stadig en nyankommen energiform, der skal finde sin plads i energiinfrastrukturen. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge lokalsamfunds rolle for udviklingen af bølgeenergi i Danmark gennem et sammenlignende etnografisk studie af relationer mellem lokalsamfund, industri og myndigheder, på steder hvor bølgeenergianlæg afprøves. På Orkney-øerne, hvor bølgeenergi er tættere på en kommercialisering, har det vist sig at lokalsamfundets accept spiller en væsentlig rolle for innovation i og udbredelse af denne nye energiform. Forskningsprojektet analyserer og sammenligner hvordan industrien udvikles i Danmark og på Orkney-øerne med henblik på at forstå innovationsprocesserne. I fokus er overgangen fra afprøvning af bølgeenergi til at denne energiindustri er integreret i den nationale energiinfrastruktur. En del af projektets praktiske udkomme er en online platform og en mobil etnografisk udstilling, som løbende formidler projektets resultater til et bredere publikum og som giver teoretisk og analytisk informerede bud på hvordan lokalsamfund kan være en ressource i udviklingen af bølgeenergi.

Alien Energy plakat- screen print